Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Eksamen > Informasjon om privatisteksamen

Informasjon om privatisteksamen

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får man ikke standpunktkarakter i faget, har du standpunktkarakter og evt eksamenskarakter fra før, vil disse bli gjort usynlig. Det er kun eksamenskarakteren fra privatisteksamen som blir gjeldende om du velger å ta den inn på dokumentasjonen.

eksamen

Oppmelding

Portalen www.privatistweb.no er åpen for oppmelding i disse to periodene:
Høsteksamen: 15. august - 15.september 
Våreksamen: 01. januar - 1. februar

Det er ikke mulig å melde seg opp utenom oppmeldingsperiodene!

Du er ikke oppmeldt før eksamensavgiften er betalt. Gjeldende priser er:
Nytt fag (ikke bestått faget fra før): 1150 kr
Forbedring av karakter i fag:           2300 kr

Informasjon om eksamensdato, oppmøtested og rom vil bli lagt ut på «min side» - fra ca 20. oktober om høsten og 1. april om våren. Det vil bli sendt ut sms når dette er publisert. Det er svært viktig at du sjekker at din profil på www.privatistweb.no er registrert med korrekt mobilnummer og e-postadresse slik at du ikke går glipp av informasjon fra skolen.

Dersom du er syk på eksamen, har legeerklæring og ønsker å få tilbakebetalt oppmeldingsavgiften, er det kommet en ny ordning! Ny ordning er at kandidaten får tilbud om å ta ny eksamen ved påfølgende eksamensperiode uten å betale. Dette er også med støtte i forskrift til opplæringslova jf. § 3-35 1. ledd. Fylket ved Utdanningsavdelingen tar kontakt når oppmeldingsperioden starter. De som ikke er interessert i å ta eksamen ved neste påfølgende periode, vil måtte si fra seg denne muligheten og må betale ved neste oppmelding. Leverer du sykemelding for eksamensdagen flytter vi bare oppmeldingen videre til neste periode.

Fra våren 2019 vil det ikke bli sendt ut brev om oppmeldingen, du må finne denne informasjonen på www.privatistweb.no

Eksamensdatoer for skriftlig eksamen legger Utdanningsdirektoratet ut på sine nettsider: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande .
Eksamensdatoer for muntlig/muntlig-praktisk eksamen blir satt lokalt. (november/desember og april/mai/juni)

Eksamensresultater vil bli publisert på www.privatistweb.no etter fellessensuren for skriftlig eksamen har kommet.
Du har 10 dager klagefrist fra karakteren er publisert. Klage må sendes på mail til inger.pauline.fossland@mrfylke.no.
Les mer om klagesensur her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/#klage

 

Lykke til med eksamen!

Kontaktpersonar

Lene Hoel
Assisterende rektor, avdelingsleder realfag, språk og idrettsfag
+4771283838 / Mob. 95181701
Send e-post
Inger Pauline Fossland
Konsulent
+4771283826 / Mob. 47346664
Send e-post

Dokument

Søknadsskjema tiltrettelagt eksamen
DOCX-dokument - 34,09 kB
Rundskriv nr. 3/19
PDF-dokument - 362,92 kB
Informasjonshefte for privatisteksamen
PDF-dokument - 468,55 kB