Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Eksamen > Privatist

Privatist

Atlanten videregående skole arrangerer privatisteksamen to ganger per år, høst og vår. (november/desember og april/mai/juni)

eksamen

Oppmelding til privatisteksamen

Oppmelding skjer på www.privatistweb.no

Du er ikke oppmeldt før eksamensavgiften er betalt. Gjeldende priser er kroner 1084,- for nytt fag og kroner 2170,- for forbedring av karakter i fag.

Informasjon om pris finner du her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/#eksamensgebyrer 

Frist for oppmelding

Høsteksamen: 15. august - 15.september
Våreksamen: 01. januar - 1. februar

Gjennomføring av eksamen

Eksamensdatoer for skriftlig eksamen legger Utdanningsdirektoratet ut på sine nettsider: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande 

Hvis du ønsker å ta flere eksamener er det lurt å sjekke at de ikke faller på samme dag. Det kan i såfall være nødvendig å fordele eksamenene på flere semester.

Eksamensdatoer for muntlig eksamen blir satt lokalt.

Kontaktpersonar

Lene Hoel
Assisterende rektor
+47 71 28 38 38 / Mob. 95181701
Send e-post
Inger Pauline Fossland
Konsulent
+47 71 28 38 26 / Mob. 473 46 664
Send e-post