Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

VIP makkerskap

VIP makkerskap

Høsten 2015 startet skolen opp med prosjektet "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever skal oppleve at de faller utenfor. 
VIP-makkerskap skal bidra til:

• en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole.

• at elevene skal bli kjent med flere i klassen.

• et tettere og tryggere klassemiljø tidlig.

• å øke elevers sosiale kompetanse.

• å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

Les mer om VIP makkerskap

VIP makkerskap var så vellykket at vi også høsten 2016 kjører prosjektet. I en evaluering svarte hele 78% av elevene at de anbefalte neste års Vg1 elever å gjennomføre VIP-makkerskap 

vip evaluering atlanten