Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter

lærere gikk i luciatog

Nyheter

 

 

 


Informasjon om tilleggslån korona

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Les meir

Russens overnatting på Atlanten

En russetradisjon som overlevde 2020 var russens overnatting på skoleplassen

Les meir

Hilsen til avgangselever og russ fra SMISO

Siden de på grunn av koronautbruddet og skolestenging ikke kunne komme til skolen og treffe avgangselevene, vil Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal gjerne sende en hilsen.

Les meir

Praktisk informasjon om undervisning på skolen

Her finner dere noen flere presiseringer om undervisning på skolen

Les meir

En meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

Når skolene starter i uke 20, vil det tidvis kunne bli problem med å få plass til alle på skolebussen og hurtigbåtene, både til og fra skolen.

Les meir

Informasjon om gjenåpning av skolen fra uke 20

Den 7. mai informerte regjeringen om at alle elever skal tilbake til skolen i løpet av uke 20. Vi ser veldig fram til å endelig få elever på skolen igjen. Her kommer kort informasjon om uke 20. 

Les meir

Markering av 8. mai

I anledning 8. mai markerte Atlanten videregående skole dagen med "avduking" av gjenoppsatt minnetavle over elever fra Kristiansunds offentlige høyere almenskole som falt for sitt land under krigen 1940-45.

Les meir

Privatisteksamen

Alle privatisteksamener skal gjennomføres. 

Les meir

Planer for undervisning etter påske

Situasjonen med hjemmeundervisning vil fortsette etter påske. Med bakgrunn i de erfaringene og tilbakemeldinger vi har fått gjør vi en del endringer på organiseringen av hjemmeundervisningen. I perioden fra og med tirsdag 14.april og til og med uke 23 vil opplæringen bli delt i to perioder på 4 uker hver. Elevene vil få noen fag i hver periode og maks to fag hver dag. 

Les meir

God påske!

Atlanten videregående skole ønsker med dette en riktig god påske til både elever og foresatte.

Les meir