Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter

lærere gikk i luciatog

Nyheter

 

 

 


Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Skolen skal gjennomføre Elevundersøkelsen før jul.

Les meir

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2019-2020

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.

Les meir

Historieutflukt til Tingvoll

Sist fredag reiste 2ST2 og 2ST3 på historieutflukt til Tingvoll. Vi var heldige med været, kaldt med full sol.

Les meir

Hospiteringsukene uke 46 og 47

Uke 46 og 47 er det hospitering for ungdomsskoleelever

Les meir

Livsmestring på timeplanen

Livsmestring, folkehelse, personlig økonomi og medborgerskap er blant temaene som skal inn i de nye læreplanene som skal gjelde fra 2020, men på Atlanten videregående skole arrangeres Livsmestringsdagen for 3. år på rad. 

Les meir

Høsttur med 2 Idrett

Tidlig i oktober var 2.-klassen på idrettslinja på høstekskursjon på Tustna

Les meir

Besøk fra Fulbright Roving Scholar

Atlanten VGS har denne uka hatt besøk av en Fulbright Roving Scholar som har holdt forelesninger for engelskklassene og engelsklærerne.

Les meir

Atlanten Dagsverk

Ta godt imot bøssebærere fra Atlanten videregående skole som kommer på døra i perioden torsdag 26. september-mandag 30.september. 

Les meir

1ID på høsttur i Innerdalen

Det ble mye vær på første overnattingstur for idrettsfag-elevene i 1.-klasse.

Les meir

Ta ordet!

Torsdag 19. september var auditoriet på Atlanten vgs scene for den lokale Ta ordet!-konkurransen.

Les meir