Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter

lærere gikk i luciatog

Nyheter

 

 

 


Besøk hos årets utvekslingselever i York

Den første uka i desember besøkte engelsklærerne Trude Hoel, Eskild Bunes og Annfrid Strømsholm (også kontaktperson for York) årets utvekslingselever. For 7. året på rad sender Atlanten vgs. elever til York, og i år er det 7 elever som tar VG2 på York College.

Les meir

Faktura for fylkeskommunal elev-PC

Foresatte til elever på Vg2 og Vg3 som har fylkeskommunal Elev-PC vil snart motta faktura for årlig nedbetaling av PC.

Les meir

Ledige stillinger på Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole har nå flere ledige vikarstillinger
Les meir

Julekonsert med Musikk, Dans og Drama

Mandag 26. november er det tid for Musikk,Dans og Drama sin årlige julekonsert i Nordlandet kirke. 

Les meir

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.

Les meir

Husk å søke om stipend

Søk innen 15. november hvis du vil ha støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2018.

Les meir

GIS-dagen markert på Atlanten vgs

Plan- og temadatautvalet i Møre og Romsdal (som består av representantar frå Geoforum, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Molde kommune og Kartverket) markerte i år igjen GIS-dagen med å arrangere ein fagdag i samarbeid med Atlanten vidaregåande skule i Kristiansund. 23 elevar frå Geofag 2 deltok saman med lærarane frå skolen. 

Les meir

Elevundersøkelsen 2018

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen bedre.

Les meir

Livsmestring på timeplanen

Onsdag 31. oktober arrangerer Atlanten videregående skole Livsmestringsdag for alle elever på Vg3

Les meir

Informasjon om nasjonal helseøvelse i Kristiansund

Nasjonal helseøvelse 2018 skal foregå 29. oktober, samtidig med den store NATO-øvelsen i Norge i høst. I Møre og Romsdal er øvelsen lagt til Kristiansund og det vil bli gjennomført en fullskalaøvelse hvor Helse Møre og Romsdal, Kristiansund kommune og Heimevernet er hovedaktører.

Les meir