Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Beredskapsplan Covid-19 gult nivå

Dokument

Beredskapsplan Covid-19 gult nivå

Her finner du skolens beredskapsplan for covid-19 gult nivå 

Beredskapsplanen ligger under "dokument" i høyre marg 

Skolen iverksetter følgende kontaktreduserende tiltak fra mandag 7. september:

 • Handhygiene. Økt fokus på bruk av handsprit ved inngangene og handvask i klasserommene.
 • Bokskap. Bokskapene skal brukes minimalt gjennom en skoledag. Elevene har ansvar for å ha bøkene hjemme ved sykdom. Det kan være aktuelt å fjerne bokskapene.
 • Klasseromsfløyen. Klasseromsfløyen deles i to med hver sin inngang / utgang. Rom 203 – 207 bruker inngangen ved IT-kontoret. Rom 208 – 213 bruker inngangen i enden ved rom 213.
   Disse inngangene skal brukes av alle elever og ansatte 10 minutter før hver økt og 10 minutter etter hver økt samt i alle friminutter og matpausen.
 • Friminutter. Alle grupper som har mulighet skal ikke ha friminutt ut av klasserommet mellom 1.-2. time, 3.-4. time, 5.-6. time eller 7.-8. time (ta gjerne lengre friminutt i 3 eller 4 timers økter).
 • Avslutte øktene på ulike tidspunkt. Grupper som er på rom A110, A106, 217, 203, 205, 207, 209, 211 og 213 skal avslutte øktene på følgende tidspunkt:
   2. time: 10:10, 4. time: 11:45, 6. time: 13:55. Øvrige rom skal avslutte øktene etter ordinære tidspunkt.
 • Opphold i korridorer. Ingen elever skal oppholde seg unødvendig i korridoren i klasseromsfløyen, ved trappen og inngangen til biblioteket eller i korridoren ved kantinen.
 • Aulaen. Aulaen vil ha redusert kapasitet med færre bord og stoler. Respekter oppsettet – og ingen elever skal hente ekstra stoler.
 • Bruk av klasserommene. Klasserom kan brukes i alle pauser og ledige klasserom kan brukes i fritimer og studietimer. Alle klasserom skal være ulåst i perioden 08:15 – 15:40. Mellomrommene på realfagsrommene skal være låst dersom lærer ikke er til stede.
 • Mobilhotell. Ingen skal bruke mobilhotellene. Ingen mobiler skal være synlig i klasserommet i undervisningsøkter uten dette er godkjent av faglærer.
 • Innganger. Skolen har fire innganger – alle ansatte og elever oppfordres til å bruke disse inngangen på en måte som gir minst trengsel.