Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Biologiekskursjon i fjellet

Biologiekskursjon i fjellet

Allerede første skoleuka dro elevene i Biologi 2 på ekskursjon til Vangshaugen

Her fikk unge biologer i felt kartlegge livet i fjellet rundt Vangshaugen i Grøvudalen, og finne ut om hva lever hvor og hvorfor.

Ruteanalyse på næringsfattig regnvannsmyr i subalpin sone

Ruteanalyse på næringsfattig regnvannsmyr i subalpin sone

På tur opp mot Blåhøa (1428 moh). Her var det sparsomt med vegetasjon, men elevene observerte både planter og dyr også her

På tur opp mot Blåhøa (1428 moh). Her var det sparsomt med vegetasjon, men elevene observerte både planter og dyr også her

Ruteanalyse på fattig rabbe i lavalpin sone

Ruteanalyse på fattig rabbe i lavalpin sone

Er det liv i snøen også? Elevene observerte røde flekker i snøen, tok med prøver, analyserte dem i mikroskop på skolen og fant ut at det var en grønnalge

Er det liv i snøen også? Elevene observerte røde flekker i snøen, tok med prøver, analyserte dem i mikroskop på skolen og fant ut at det var en grønnalge

Norsk Malurt er en av de sjeldne plantene i høgfjellet. Elevene fant denne rett ved varden på Blåhøa

Norsk Malurt er en av de sjeldne plantene i høgfjellet. Elevene fant denne rett ved varden på Blåhøa

Hva kjennetegner den mellomalpine sonen? Elevene observerte, artsbestemte, pressa planter og noterte

Hva kjennetegner den mellomalpine sonen? Elevene observerte, artsbestemte, pressa planter og noterte