Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Elevundersøkelsen 2018

Elevundersøkelsen 2018

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen bedre.

På Atlanten videregående skole gjennomføres undersøkelsen i alle klasser i perioden 12. november - 30.november.

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper flest mulig vil delta. Man kan hoppe overspørsmål man ikke ønsker å svare på.

Elevundersøkelsen er anonym
Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene du gir i Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte

Har du spørsmål
Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen kan du spørre læreren din, eller gå inn på denne nettsiden https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ 

Du kan også se spørsmålene i Elevundersøkelsen her

 

Informasjonsskriv til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen