Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Fraværsføring i koronasituasjonen

Fraværsføring i koronasituasjonen

Disse fylkeskommunale føringene gjelder inntil det eventuelt kommer statlige føringer for fraværsføring i koronasituasjonen.

Oppdatert informasjon fra Udir om koronasituasjonen finner dere her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Fraværsføring fra 13. mars

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler er stengt på grunn av koronasituasjonen fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. 

Fra 13. mars gis det ikke undervisningen i skolebygningene, men via digitale læringsplattformer. Dette får betydning for fraværsføringen.

Fram til skolene gjenåpnes føres det ikke time- og dagsfravær. Elevenes deltakelse i nettundervisningen vil være logget elektronisk. Skolen skal hver dag ha rutiner for å registrere at elevene er logget på nettundervisning/digitale læringsplattformer. Elever som ikke deltar, må følges opp av lærer og eller skoleledelsen.

Vi minner om at elevene skal delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetanse. Dette gjelder også når undervisningen skjer på digitale læringsplattformer. Manglende deltakelse vil kunne føre til at lærer ikke får grunnlag for å sette standpunktkarakter. Se forskrift til opplæringslova § 3-3. I forskriften er det vist til at elevene skal «møte fram og delta aktivt». «Møte fram» tolker vi som «å delta i undervisningen». Om elever står i fare for ikke å få standpunktkarakter fordi lærer mangler vurderingsgrunnlag, skal det sendes varsel til elev. For elever under 18 år skal det i tillegg sendes varsel til foresatte. Skolen skal legge til rette for at elevene har mulighet til å rette på forholdet, slik at elevene får mulighet til å skaffe grunnlag for å sette standpunktkarakter.

Elever som på grunn av sykdom ikke kan delta i nettundervisningen, må levere egenmelding hvis de er over 18 år. Foresatte leverer egenmelding for elever under 18 år.

Fraværsføring før 13. mars

Fraværsføring frem til 13. mars følger de vanlige reglene, med unntak av fravær av helsemessige årsaker. For slikt fravær ble det 4. mars innført unntak fra kravet om legeattest. Unntaket gjelder ut skoleåret 2019/2020.

Dokumentasjonskravet for fravær av helsemessige grunne ble da endret til:

  • egenmelding for elever over 18 år
  • melding fra foresatte for elever under 18 år

Referanser:

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-7

rundskriv Udir-3-2016 Fraværsgrense

Elever som blir innkalt til å delta i arbeid for å dekke samfunnets kritiske funksjoner

Skolen kan legge til rette for at elever kan delta i arbeid for å dekke samfunnets kritiske funksjoner. For elever som har deltidsarbeid skal arbeidet i utgangspunktet skje utenom ordinær skoletid. Om elever blir kalt inn i skoletiden til å delta i arbeid for å dekke samfunnets kritiske funksjoner, må dette i forkant avtales med skolen ved lærer eller skoleledelsen. Skolene kan være fleksible i forhold til når elevene arbeider, og legge til rette for at skolearbeid kan gjøres på andre tidspunkt enn i ordinær skoletid. Retningslinjene kan bli endret. Sist oppdatert 17.03.2020.

Mer informasjon om samfunnets kritiske funksjoner:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/#kritiskesamfunnsfunksjoner

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/