Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Gult nivå fra uke 4

Dokument

Gult nivå fra uke 4

Fra uke 4 er vi tilbake på gult nivå i henhold til trafikklysmodellen til UDIR. Dette innebærer at vi går tilbake til ordinær time- og romplan og at alle klasser skal møte som vanlig på skolen. 

Organisering

 • Undervisningen følger ordinær timeplan.
 • Timeplan er oppdatert (du må bla til uke 4 for å se timeplanen som gjelder fra uke 4)
 • Romendringene fra uke 3 er ikke lengre gjeldende
 • Klasser og undervisningsgrupper kan igjen ha undervisning på samme rom. 

 

Pedagogiske rammer

 • Det er igjen mulig å bruke bokskap på skolen men vi oppfordrer til minimal bruk og til å ha med alle bøker hjem hver dag (vær forberedt på overgang til hjemmeskole på kort varsel)
 • Det blir ordinære ringetider for alle klasserom men hver enkelt faglærer oppfordres til å styre friminutt selv for å hindre oppsamling i ganger og fellesareal i friminuttene. 

 

Kroppsøving og idrettsfag

 • Det er laget et nytt oppsett for bruk av garderober. Elevene skal kun bruke garderobe i henhold til oppsett. Oppsettet finner elevene på itslearning og i Nordvesthallen
 • Elever som har mulighet til det oppfordres likevel til å skifte og dusje hjemme.
 • All aktivitet vil foregå i henhold til gjeldende smittevernregler.
 • Det er igjen mulig å ha kroppsøving og praktiske idrettsfag innendørs.

 

Smittevern

 • Alle elever og ansatte skal holde minst 1 meter avstand utenfor klasserommet. 
 • I tillegg må selvsagt elever som er syke eller har symptomer på Covid-19 holde seg hjemme.
 • Elevene oppfordres til å ta matpause på klasserommene der de har vært i 4.time. 
 • Aulaen blir igjen tilgjengelig for elever som har fritime og pause. Det er ikke tillatt å endre på bord- og stoloppsettet i aulaen og andre fellesareal. 
 • Vi oppfordrer alle elever til å holde seg mest mulig til sitt undervisningsrom og sine naturlige nærkontakter (grupper) for å unngå unødige nærkontakter. 
 • Det blir fortsatt forsterket renhold. Dette gjelder fellesarealer, toaletter og på klasserom.
 • Bokskapene er flyttet fra klasseromskorridoren. Dette gjør at det blir bedre plass i gangen i klasseromsfløyen.
 • Kantinen er åpen og tilbake til vanlig drift (det blir salatbar igjen. Det er viktig å holde 1 meters avstand også i kantinen
 • Det er laget en egen plan for bruk av garderober i Nordvesthallen.

 

Forventninger til elevene

Til slutt – tre gode råd og forventninger til elevene.

 • Følg smittevernsreglene. Bidra til at disse blir i henhold til retningslinjene som gjelder.
 • Dersom du må være hjemme grunnet sykdom oppfordrer vi til å følge med på planene i itslearning. 
 • Ta kontakt med faglærer og/eller kontaktlærer, Elevtjenesten, ledelsen eller andre ved skolen dersom noe er utfordrende.