Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Midlertidig endring i fraværsreglementet

Midlertidig endring i fraværsreglementet

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. 

For elever under 18 år må fraværet bekreftes av en foresatt. Myndige elever kan legge frem egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon, samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder (under 18 år) eller egenmelding (over 18 år), skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode:

  • Ikke føres som fravær på elevens vitnemål og kompetansebevis
  • Unntas fra fraværsgrensen

Egenmelding for elever under 18 år

Elever som er yngre enn 18 år må ha en bekreftelse fra foresatte på at fraværet skyldes sykdom/helse

Bekreftelse kan gis på følgende måter:

  1. Eleven registrerer egenmelding som fraværsmelding i skolearena. Fravæsmeldingen må bekreftes av en foresatt enten med sms eller e-post til kontaktlærer.
  2. Foresatt registrerer egenmelding som fraværsmelding i skolearena. Dette krever at den foresatte har søkt om tilgang/foresattbruker i skolearena på forhånd.

 

Elever over 18 år

Elever som har fylt 18 år kan benytte egenmelding. Egenmeldingen registreres som fraværsmelding i skolearena av eleven selv.

 

Registrere foresattbruker i skolearena

Dersom du ikke har registrert deg som foresattbruker i skolearena kan du gjøre dette her https://www.skolearena.no/startsiden/ . Med foresattbruker i skolearena får du i tillegg til å registrere fraværsmelding på vegne av eleven også mulighet til å følge opp fravær og vurderinger.

Du finner veiledning for registrering av foresattbruker her