Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Midlertidig unntak fra fraværsreglementet

Midlertidig unntak fra fraværsreglementet

Det midlertidige unntaket for helserelatert fravær som gjald i perioden 24. august-31. oktober er utvidet til å gjelde ut skoleåret 2020-21

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020-2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal alt fravær av helsegrunner i ovennevnte periode:

-ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis
-unntas fraværsgrensen

Ny presisering av hva som omfattes

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Nytt i presisering fra 1. november er at også fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos lege, psykolog, kiropraktor, eller lignende. Eleven må fremdeles fremvise dokumentasjon for timesavtaler til kontaktlærer. Dokumentasjon kan være innkalling/timesbekreftelse. Presiseringen har tilbakevirkende kraft fra og med 24. august.

Fravær elever har hatt i perioden 24. august og frem til nå som tidligere bare har vært unntatt fagfravær men på vitnemål vil bli rettet opp i løpet av uke 46.