Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Oppsummering fra lederrunden i kontaktgruppene i uke 43 - Covid 19

Oppsummering fra lederrunden i kontaktgruppene i uke 43 - Covid 19

Ledelsen har i uke 43 vært på runde i alle kontaktgruppene for å informere om retningslinjene som gjelder når elevers fravær skyldes mistanke om koronasmitte, fravær ved testing/karantene og ev. annet koronarelatert fravær. 

HENSIKT

Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at alle elever ivaretas og får en best mulig faglig og sosial oppfølging. Retningslinjene skal også sikre god informasjonsflyt mellom elever, foresatte og skolen. 

 

GULT NIVÅ – GENERELLE OG SPESIELLE TILTAK

 • Avstand
 • Hygiene
 • Være hjemme ved symptomer. Ved milde forkjølelsessymptomer/ mistanke om smitte må elevene teste seg slik at de kan komme raskt tilbake på skolen
 • Endring i utganger i klasseromsfløya
 • Friminutt
 • Bokskap

 

ROLLER OG ANSVAR

Faglærer

Faglærer følger opp alle sider ved elevens faglige utvikling i sitt fag. Dette inkluderer å gi eleven ulike arbeidsoppgaver som han/hun kan utføre hjemme og ha jevnlig dialog med eleven. Faglærer må organisere undervisning slik at han/hun kan følge opp eleven som er fraværende hver økt, minimum en gang pr uke. Faglærer har tett dialog med kontaktlærer. 

 

Kontaktlærer

Kontaktlærer har ansvar for oppfølging av elevens fravær og holde jevn dialog med eleven og evt foresatte. Har til enhver tid oversikt over alle sine kontaktelevers koronastatus. Holder trinnansvarlig fortløpende orientert.

 

 FORVENTNINGER TIL ELEVEN

 • Registrer fravær på vanlig måte i skolearena.
  • Legg inn merknad “Koronarelatert fravær”
  • Foresatte til elever under 18 år må dokumentere fraværet (via skolearena eller via telefon eller e-post til kontaktlærer). 
  • Dersom du ikke er i stand til å følge undervisningen må du ta kontakt med kontaktlærer i løpet av første fraværsdag.   
 • Følg timeplanen
 • Følg med og hold deg oppdatert på hva som skal skje gjennom It`s Learning:  
  • Sjekk planene 
  • Gjør det som er forventet av deg i de ulike fagene 
  • Svar på meldinger fra lærere og ev. andre 
  • Ta kontakt med faglærer dersom du trenger hjelp til noe vedrørende opplæringen i det aktuelle faget.  

 

Kontaktlæreren din har fremdeles et ekstra ansvar for deg. Ta kontakt med kontaktlæreren din om det skulle være noe annet du lurer på eller trenger hjelp til

Her finner du retningslinjer når elever har koronarelatert fravær