Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Resultat fra skriftlig eksamen våren 2019

Resultat fra skriftlig eksamen våren 2019

Fellessensur for eksamen i videregående våren 2019 er tirsdag 18. og onsdag 19. juni. Da møtes sensorene for å fastsette endelige eksamenskarakter.

Elever og privatister får vanligvis vite eksamenskarakteren sin på skriftlig eksamen noen få dager etter fellessensur. 

Elever finner resultat fra skriftlig eksamen ved å logge seg inn på www.skolearena.no og velge eksamener. 

Privatister finner resultatet sitt i privatistweb. 

Klage på eksamenskarakter

En elev som er misfornøyd med eksamenskarakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med faglærer før han eller hun klager
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven trenger ikke begrunne klagen
  • Eleven kan sende klagen på epost til inger.pauline.fossland@mrfylke.no 

Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at ny karakter blir satt. Ny karakter kan være dårligere eller bedre enn karakteren det klages på. 

Skolen informerer eleven om resultatet av klagen. Klagesensur av hurtigklager er i løpet av uke 26. 

Privatister kan sende klagen til den skolen de har tatt eksamen ved. 

Spesielt om hurtigklager

Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene dette er mulig, må forholde seg til en kortere klagefrist

Det er mulig å hurtigklage i følgende fag åren 2019: norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, entreprenørskap og bedriftsutvikling, politikk og menneskerettigheter, økonomistyring, økonomi og ledelse

For at klagene i disse fagene skal kunne behandles i hurtigklagebehandlingen må de sendes til inger.pauline.fossland@mrfylke.no innen mandag 24. juni kl 15:00. 

Mer om klage på eksamenskarakter: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#klage-pa-karakter