Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Retningslinjer når elever har koronarelatert fravær

Retningslinjer når elever har koronarelatert fravær

Disse retningslinjene gjelder når elevers fravær skyldes mistanke om koronasmitte, fravær ved testing/karantene og ev. annet koronarelatert fravær.

På grunn av koronasituasjonen må vi regne med mer fravær, og fravær i tilfeller der man normalt ville ha dratt på skolen. Dette kan være at man må være hjemme for milde forkjølelsessymptomer, hjemme på grunn av vente på testing eller testsvar og/eller karantene.

HENSIKT

Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at alle elever ivaretas og får en best mulig faglig og sosial oppfølging. Retningslinjene skal også sikre god informasjonsflyt mellom elever, foresatte og skolen.

ORGANISERING OG RAMMER

 • Skolens retningslinjer for opplæringen gjelder fortsatt.
 • Eleven følger opplæringen jf ordinær timeplan hjemme.
 • Eleven skal finne all nødvendig informasjon om det som skal skje i økta på itslearning. Her skal det komme tydelig fram hva som skal skje i økta og hvilke arbeidskrav økta har.
 • Faglærere skal være tett på elevene:
  • Faglærer legger til rette for at elevene som er hjemme kan følge økta på teams når det er hensiktsmessig. 
  • Faglærer må legge opp øktene slik at han/hun kan følge opp både elever som er på skolen og elever som er hjemme. 
 • Kontaktlærer skal ha jevn dialog med eleven som er hjemme. Dette innebærer følgende forventninger:
  • Kontaktlærer skal ta kontakt med elev og foresatte (dersom eleven er under 18 år) senest ved tredje fraværsdag. Kontaktlærer skal ha dialog med eleven/foresatte jevnlig etter avtale med elev/foresatt.
 • Alle lærere må følge rutine for bekymringsmelding og varsle om elever man er bekymret for (tett dialog med avdelingsleder og elevtjenesten)
 • Vurderingssituasjoner skal i utgangspunktet gå som normalt, men tilpasses at eleven er hjemme. Faglærer har god dialog med eleven om dette.
 • Viser til egne retningslinjer for forventninger til elever. Faglærere som opplever at elever ikke følger retningslinjene må varsle kontaktlærer. Kontaktlærer følger opp eleven og kontakter hjemmet. Dersom eleven fremdeles ikke følger retningslinjene, må kontaktlærer sende bekymringsmelding.

FORVENTNINGER TIL ELEVEN

 • Registrer fravær på vanlig måte i skolearena.
  • Legg inn merknad “Koronarelatert fravær”
  • Foresatte til elever under 18 år må dokumentere fraværet (via skolearena, telefon eller e-post). 
  • Dersom du ikke er i stand til å følge undervisningen må du ta kontakt med kontaktlærer i løpet av første fraværsdag.   
 • Følg timeplanen
 • Følg med og hold deg oppdatert på hva som skal skje gjennom It`s Learning:  
  • Sjekk planene 
  • Gjør det som er forventet av deg i de ulike fagene 
  • Svar på meldinger fra lærere og ev. andre 
  • Ta kontakt med faglærer dersom du trenger hjelp til noe vedrørende opplæringen i det aktuelle faget.  
  • Kontaktlæreren din har fremdeles et ekstra ansvar for deg. Ta kontakt med kontaktlæreren din om det skulle være noe annet du lurer på eller trenger hjelp til.

ROLLER OG ANSVAR

Faglærer

Faglærer følger opp alle sider ved elevens faglige utvikling i sitt fag. Dette inkluderer å gi eleven ulike arbeidsoppgaver som han/hun kan utføre hjemme og ha jevnlig dialog med eleven. Faglærer må organisere undervisning slik at han/hun kan følge opp eleven som er fraværende hver økt, minimum en gang pr uke. Faglærer har tett dialog med kontaktlærer. 

Kontaktlærer

Kontaktlærer har ansvar for oppfølging av elevens fravær og holde jevn dialog med eleven og evt foresatte. Har til enhver tid oversikt over alle sine kontaktelevers koronastatus. Holder trinnansvarlig fortløpende orientert.

Trinnansvarlig

Trinnansvarlig følger spesielt med opplæringen på det bestemte trinn. Følgende ledere har ansvar for de ulike trinnene og er kontaktperson på det aktuelle trinnet: VG1: Rune Nordhaug, VG2: Morten Lystad, VG3: Lene Hoel

Elevtjenesten

Elevtjenesten skal til enhver tid ha oversikt over elever som har lengre fravær og følger særskilt opp enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging. Elevtjenesten kan også foreslå tiltak som følges nærmere opp av faglærer og/eller kontaktlærer.

Rektor

Har overordnet ansvar for all opplæring. Har tett dialog med avdelingslederne og fylkeskommunen, kommuneoverlege og ev. andre myndigheter samt media.