Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Rødt nivå for videregående skoler i Kristiansund

Kontaktpersonar

Trond Hjelle
Rektor
+4771283864 / Mob. 41928271
Send e-post
Lene Hoel Lene Hoel
Assisterende rektor, avdelingsleder realfag, språk og idrettsfag
+4771283838 /
Mob. 95181701
Send e-post
Rune Nordhaug Rune Nordhaug
Avdelingsleder Elevtjenesten og Norsk
+4771283855 /
Mob. 41041942
Send e-post
Morten Valde Lystad
Avdelingsleder musikk, dans og drama og samfunnsfag
+4771283847 /
Mob. 97103175
Send e-post

Dokument

Beredskapsplan covid-19 (rødt nivå)
PDF-dokument - 297,63 kB

Informasjon om undervisningen i uke 3 og 4

Fra uke 3 går vi over til rødt nivå i henhold til trafikklysmodellen til UDIR. Her finner du mer informasjon om hva det innebærer. Informasjonen er også sendt til foresatte på epost og lagt ut til elever i itslearning. 

Generelt

 • I uke 3 skal følgende klasser møte på skolen: 2MU, 2IDR, 2ST1, 2ST2, 2ST3, 2ST4, 2ST5, 3ST1, 3ST2, 3ST3, 3ST4, 3ST5 - øvrige elever har hjemmeundervisning i uke 3
 • I uke 4 skal følgende klasser møte på skolen: 1MU, 2MU, 3MU, 1IDR, 2IDR, 3IDR, 1ST1, 1ST2, 1ST3, 1ST4, 1ST5 - øvrige elever har hjemmeundervisning i uke 4
 • Det er gjort noen tilpasninger innen MDD og Idrett. Elevene det gjelder har fått egen informasjon om dette.

 

Organisering

 • Undervisningen følger ordinær timeplan både for elevene på skolen og elevene som følger undervisningen hjemmefra.
 • Det er gjort en endring på timeplanen. På tirsdager starter undervisningen i 2. time. Det blir da ikke undervisningsfri time i 4. t. Unntak er toppidrett og breddeidrett som fremdeles starter i 1. t. Dette for at de skal ha mulighet til å dusje hjemme etter økta.
 • Det er gjort mange romendringer. Dette for å plassere gruppene på klasserom etter størrelser. De fleste grupper vil være fordelt på to klasserom. Faglærer orienterer elevene om hvilket rom hver enkelt elev skal være på. For uke 3 er elevene sine timeplaner oppdaterte. For uke 4 kommer oppdatert romtimeplan i løpet av uke 3. Elevene må sjekke timeplanene for å finne ut hvor de skal være.
 • Kontaktlærer deler inn basisklassene i to grupper. Denne inndelingen skal brukes i alle fag der klassen har undervisning sammen.

 

Pedagogiske rammer

 • Retningslinjer for hjemmeundervisning gjelder fremdeles.
  • Itslearning skal til enhver tid være oppdatert med planer og hva som skal skje i hvert enkelt fag. Den enkleste måten å finne alle planene på er å gå inn i kalenderen og deretter velge fanen som heter planen. Man får da en oversikt over planer i alle fag.
  • Alle økter skal startes via Teams.
 • Det er ikke mulig å bruke bokskap på skolen. Alle må ha bøker hjemme.
 • Selv om det er undervisning på skolen annenhver uke for de fleste elevene, vil det sannsynligvis være elever som er hjemme. Undervisningen skal ta hensyn til dette. Elever som av ulike årsaker har behov for å være hjemme må ta kontakt med sin kontaktlærer om dette.

 

Kroppsøving og idrettsfag

 • Det er laget et eget oppsett for bruk av garderober. Elevene skal kun bruke garderobe i henhold til oppsett.
 • Elever som har mulighet til det oppfordres likevel til å skifte og dusje hjemme.
 • All aktivitet vil foregå i henhold til gjeldende smittevernregler.
 • Fram til tirsdag vil all fysisk aktivitet foregå ute. Dette på grunn av nasjonale restriksjoner knyttet til innendørs idrettsaktivitet. Elevene som har kroppsøving eller praktiske idrettsfag på mandag og tirsdag må ha med klær til å være ute. Mer informasjon vil komme om hva som skjer etter dette. Det avhenger av hvordan de nasjonale restriksjonene blir framover.

 

Smittervern

 • Alle elever og ansatte skal holde minst 1 meter avstand i alle situasjoner. Dette er den viktigste regelen på rødt nivå.
 • I tillegg må selvsagt elever og ansatte som er syke eller har symptomer på Covid-19 holde seg hjemme.
 • All undervisning blir organisert slik at hver enkelt elev skal ha færrest mulig nærkontakter. Elevene må ta pauser på klasserommene der de er. Elever har lunsj på klasserommet der de har vært i 4.t.
 • Aulaen blir brukt til undervisning og blir ikke tilgjengelig for elevene.
 • Vi oppfordrer alle elever til å holde seg mest mulig til sitt undervisningsrom og sine naturlige nærkontakter (grupper) for å unngå unødige nærkontakter.
 • Det blir forsterket renhold. Dette gjelder fellesarealer, toaletter og på klasserom.
 • Bokskapene er flyttet fra klasseromskorridoren. Dette gjør at det blir bedre plass i gangen.
 • Kantinen er åpen, men har redusert tilbud. Det blir ikke salatbar og det er viktig å holde 1 meters avstand også her.
 • Det er laget en egen plan for bruk av garderober i Nordvesthallen.

 

Forventninger til elevene

Tilslutt – tre gode råd og forventninger til elevene.

 • Følg smittevernsreglene. Bidra til at disse blir i henhold til retningslinjene som gjelder.
 • Følge med på planene i itslearning. Gjør det som er forventet av deg i fag og gjør så godt du kan.
 • Ta kontakt med faglærer og/eller kontaktlærer, Elevtjenesten, ledelsen eller andre ved skolen dersom noe er utfordrende.

 

Vi gleder oss til å få elevene på skolen igjen.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Ledelsen ved Atlanten  videregående skole

 Trond Hjelle – rektor
Lene Hoel – assisterende rektor
Rune Nordhaug – Avdelingsleder
Morten Valde Lystad - avdelingsleder