Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Nyheter > Viktig informasjon i forbindelse med inntak til videregående opplæring skoleåret 2019/2020

Viktig informasjon i forbindelse med inntak til videregående opplæring skoleåret 2019/2020

I år blir det ikke sendt ut svarkort og purrekort etter 1. inntaket slik som vi tidligere har gjort. 

Dette betyr at søkerne vil få melding på sms og e-post fra oss ca. 5. juli når inntaket er klart med melding om å logge på vigo.no for å registrere svar innen fristen 12. juli. De søkerne som ikke svarer på tilbud om skoleplass og-/eller ventelisteplass innen fristen 12. juli vil miste tilbud om plass og-/eller ventelisteplass.

De som får tilbud om plass og-/eller ventelisteplass i 2.inntaket vil få melding om dette ca. 2. august og vi gjør oppmerksom på at det er svært kort svarfrist. Fristen er 5. august. De som ikke har svart innen 5.august vil miste tilbud om plass og-/eller ventelisteplass og bør ta direkte kontakt med skolen og be om å få stå på lokal venteliste.

Vi ser at en del søkere ikke har registrert mobilnummer og-/eller e-postadresse på vigo.no. Vi oppfordrer på det sterkeste rådgivere m.fl til å informere søkerne om å registrere disse opplysningene på vigo.no slik at de får melding om inntak fra oss og andre viktige meldinger inntakskontoret sender ut.

Søkere som av ulike grunner ikke har tilgang til vigo.no må selv passe på frist for å registrere svar innen fristene. Søkerne kan ringe oss på telefon 712 80 150 eller sende oss e-post på inntak@mrfylke.no. Fra 5. juli vil vi ha telefontid fra 09-11 og 12-14.

Til slutt gjør vi oppmerksom på at frist for å registrere forhåndssvar på vigo.no er 1. juli. Vi kan hjelpe søkere som ikke har tilgang til vigo.no med å registrere dette før 1. juli. Søkerne må da ta kontakt med inntakskontoret på 712 80 150.

Søkere som av ulike årsaker ikke oppholder seg i Norge i periodene inntaket legges ut og har problemer med på svare på vigo.no ringe inntakskontoret på telefon 712 80 150 for å svare på plass.

Ta gjerne kontakt med inntakskontoret ved spørsmål.