Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Om skolen > Korona 2020

Korona 2020

Korona 2020

Gult eller rødt nivå

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet angir hvordan skolene til enhver tid skal forholde seg til smittesituasjonen. Atlanten videregående skole følger alle retningslinjer og tar ansvar for at skolehverdagen skal være trygg for både elever og ansatte. Fra uke 4 er vi tilbake til gult nivå som innebærer at alle våre elever har ordinær undervisning på skolen etter ordinær timeplan. 

Vi har montert oppdaterte plakater og infoskjermer over hele skolen som minner elevene på til enhver tid gjeldende smittevernsregler

For mer info se våre beredskapsplaner for rødt og gult nivå nederst på siden 

For å sikre at skolene kan gjennomføre en forsvarlig drift har Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder med råd og føringer til de videregående skolene. Veilederen er gyldig fra 20. april, og vil bli oppdatert ved behov.

En forsvarlig drift krever godt samarbeide mellom alle aktører som har oppgaver i skolen, både personalet, skolehelsetjenesten, elevene og foresatte.

Å få være på skolen er viktig for elevene
Det har stor betydning at ungdom kan være på skolen, samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. For å begrense smitte på skoler finnes det en rekke tiltak som skolen kan sette i verk. Tiltakene som beskrives nedenfor er utdrag fra veilederen i smittevern for ungdomsskole og videregående skole. Les hele veilederen her.

Smittevern

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak 
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser / grupper, men bør holde en meters avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand – unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober på toaletter.
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/- grupper.
  • Større samlinger bør unngås.
  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder - mat må serveres porsjonsvis.

God hånd- og hostehygiene

Elever skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet

Bruk håndsprit hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Hvis ikke tørkepapir er tilgjengelig, skal eleven bruke albuekroken når han hoster eller nyser.

 

Renhold

Renholderne og driftspersonalet bidrar til å ivareta en trygg og sikker skolehverdag. Utsatte områder på skolen vil ha forsterket renhold, med ekstra oppmerksomhet på alle berøringsflater, håndtak og gelender. Driftsseksjonene vil sørge for at det er nok såpe og tørkepapir i alle garderober og toalett.

Elevene vil få oppgaver og ansvar for renhold av egne pulter og eget utstyr.

Hva skjer dersom en elev blir syk på skolen?

Dersom en elev blir syk på skolen, vil foresatte umiddelbart bli varslet dersom eleven er under 18 år. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. I etterkant vil rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg bli rengjort.

Transport og skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, må få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. 

Elever i ungdomsskole og videregående bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å bruke munnbind. (Det er ikke anbefalt med bruk av munnbind på kollektivtransport i Møre og Romsdal per dags dato 16.08.2020)

Midlertidig endring i fraværsreglementet

Fra 24.08.2020 og ut skoleåret 2020-2021 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. 

For elever under 18 år må fraværet bekreftes av en foresatt. Myndige elever kan legge frem egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon, samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Les mer om hvordan du leverer gyldig egenmelding for fravær her: http://atlanten.vgs.no/Atlanten-VGS/Nyheter/Midlertidig-endring-i-fravaersreglementet 

Les mer

Les mer om smitteverntiltak i veilederen. Her står det mer om blant annet tiltak for ungdommer med kroniske sykdommer og mer om tiltak i ulike fag. Se også skolens beredskapsplan (dokument i høyre marg) 

 Les mer i "nytt til skolestart" fra UDIR: https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2020/