Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Om skolen > Koronoa 2020

Koronoa 2020

Koronoa 2020

Gradvis åpning av de videregående skolene

Fra 11.mai åpnes også Atlanten videregående skole. Vi ser fram til å endelig få elever på skolen igjen. Her er informasjon om organisering av skolehverdagen i ukene fremover. 

For å sikre at skolene kan gjennomføre en forsvarlig drift har Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder med råd og føringer til de videregående skolene. Veilederen er gyldig fra 20. april, og vil bli oppdatert ved behov.

En forsvarlig drift krever godt samarbeide mellom alle aktører som har oppgaver i skolen, både personalet, skolehelsetjenesten, elevene og foresatte.

Å få komme tilbake på skolen er viktig for elevene
Skoleåret er snart ferdig. Det har derfor stor betydning at ungdom kan komme tilbake på skolen, samtidig som smittevernet ivaretas, både for elevene og de ansatte. For å begrense smitte under en kontrollert gjenåpning av skoler finnes det en rekke tiltak som skolen kan sette i verk. Tiltakene som beskrives nedenfor er utdrag fra veilederen i smittevern for ungdomsskole og videregående skole. Les hele veilederen her.

Artikkel – Smittevern

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal ikke være i på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Syke personer skal ikke være i på skolen

 • Ungdommer som har hatt luftveisinfeksjon kan komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Dersom en i husstanden har luftvegsinfeksjon, men ikke er bekreftet covid-19, kan eleven møte på skolen som vanlig.
 • Elever med typiske symptomer på pollenallergi kan møte på skolen.
 • Elever som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon.
 • Elever som er nærkontakter/ husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene.
 • Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon sendes hjem fra skolen. Skolen har egne rutiner for å håndtere dette.
 • I veilederen finner du en oversikt over ulike diagnoser som det eventuelt skal tas spesielle hensyn til. Disse elevane vil få tilrettelagt undervisning hjemme.

God hånd- og hostehygiene

Elever skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet

Bruk håndsprit hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Hvis ikke tørkepapir er tilgjengelig, skal eleven bruke albuekroken når han hoster eller nyser.

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. For å oppnå dette kan avstand mellom elever/ansatte økes, og det skal ikke arrangeres større fysiske møter og samlinger.

Her er hovedreglene:

 • Unngå fysisk kontakt. Hold minst én meters avstand fra hverandre.
 • Større samlinger skal unngås.  Skolen legger til rette for undervisning i mindre, faste grupper.
 • Skolen legger til rette for at klassen skal slippe å bytte rom.
 • Skolen vil ta i bruk større lokaler.
 • Alle elever bør ha egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst en meter.
 • Skolen legger til rette for pauser på ulike tidspunkt, gjerne utendørs.
 • Begrense deling av mat og gjenstander

Renhold

Renholderne ved våre videregående skoler er også godt forberedt på mottak av elevene fra 27. april. Sammen med resten av driftspersonalet vil også de bidra til å ivareta en trygg og sikker re-åpning av skolene. Utsatte områder på skolen vil ha forsterket renhold, med ekstra oppmerksomhet på alle berøringsflater, håndtak og gelender. Driftsseksjonene vil sørge for at det er nok såpe og tørkepapir i alle garderober og toalett.

Elevene vil få oppgaver og ansvar for renhold av egne pulter og eget utstyr. Dette er også god trening før de skal ut i opplæring i bedrift.

Hva skjer dersom en elev blir syk på skolen?

Dersom en elev blir syk på skolen, vil foresatte umiddelbart bli varslet dersom eleven er under 18 år. Syke elever bør ikke ta offentlig transport. I etterkant vil rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg bli rengjort.

Transport og skoleskyss

Vi oppfordrer så mange elever som mulig til å komme seg til skolen uten å bruke offentlig transport. Likevel må mange elever bruke offentlig transport, og da er hovedregelen å holde avstand til andre.

Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte på annenhver plass i bussen. For eksempel kan det på en buss med fire sitteplasser per rad, sitte to ungdommer per rad med alternerende sitteplass vindu/midtgang. Elevene må holde minst en meters avstand mens de venter på bussen.

Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

Les mer

Les mer om smitteverntiltak i veilederen. Her står det mer om blant annet tiltak for ungdommer med kroniske sykdommer og mer om tiltak i ulike fag. Nedenfor finner du spesielle tiltak som blir iverksatt ved din skole.

Lokale tiltak ved Atlanten videregående skole

Se vedlagt pdf "Informasjon til elever og foresatte om gjenåpning av skolen" for mer informasjon om hvordan vi organiserer skolehverdagen i uke 20 og ukene fremover.