Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Om skolen > Undervisningspersonell og rådgivere

Undervisningspersonell og rådgivere

Telefon sentralbord: 71 28 38 00

Bytt ut  to siste siffer for å komme direkte til arbeidsrommet til hver enkelt.

www.atlanten.vgs.no kan du også søke etter ansatt for mer kontaktinformasjon høyre marg på forsiden)

 

Navn Sign Epost Int.nr
Bang, Kristin KRB kristin.bang@mrfylke.no 35
Bentz, Anna Johansen AHJ anna.hjertvikrem@mrfylke.no 04
Bentz, Per Eirik PBE per.eirik.bentz@mrfylke.no 50
Berg, Hedda Hansen  HBE hedda.hansen.berg@mrfylke.no 20
Bjørhei, Øistein ØBJ oistein.bjorhei@mrfylke.no  70
Bringsli, Håvard HBR havard.bringsli@mrfylke.no 25
Bunes, Eskild EBU eskild.bunes@mrfylke.no 74
Dahl, Elisabeth Folland EDA elisabeth.folland.dahl@mrfylke.no 81
Egeland, Marcus MEG marcus.egeland@mrfylke.no 43
Eilertsen, Marianne T. MEI marianne.eilertsen@mrfylke.no 45
Ekholm, Alf AEK alf.ekholm@mrfylke.no 03
Grønning, Monika MGR monika.gronning@mrfylke.no 46
Gundersen, Jens Carl JGU jens.carl.gundersen@mrfylke.no 28
Hagen, Vanessa  VHA vanessa.hagen@mrfylke.no 67
Haukenes, Eivind EHS eivind.haukenes@mrfylke.no 13
Herrem, Marit MHM marit.herrem@mrfylke.no 75
Himo, Lise Bjerkestrand LHI lise.himo@mrfylke.no 76
Hoel, Trude Leren THO trude.leren.hoel@mrfylke.no 65
Hvam, Trond Erik THV trond.erik.hvam@mrfylke.no 74
Johnsen, Britt Marit BJO britt.marit.johnsen@mrfylke.no 12
Jonberg, Kristin KJO kristin.jonberg@mrfylke.no 36
Kirilov, Kiril KKI kiril.kirilov@mrfylke.no 34
Kirilov, Tsvetana TKI tsvetana.kirilov@mrfylke.no 66
Kjøl, Signe SKJ signe.kjol@mrfylke.no 56
Knudsen, Gro GKN gro.knudsen@mrfylke.no 18
Kveli, Sigrid Myhr SMK sigrid.kveli@mrfylke.no 57
Kvenseth, Lise Kristin LKK   73
Leren, Hege HLE hege.leren@mrfylke.no 21
Lossius, Lorentz Andreas LLO lorentz.andreas.lossius@mrfylke.no 42
Lund, Espen Næss ELU espen.ness.lund@mrfylke.no 14
Lystad, Barbro Valde BLY barbro.valde.lystad@mrfylke.no 08
Lystad Morten R. MLY Morten.roeggen.lystad@mrfylke.no 47
Mjøen, Ann-Kristin AMJ ann-kristin.mjoen@mrfylke.no  07
Naalsund, Wiviann T. WNA wiviann.tveit.naalsund@mrfylke.no 69
Nonstad, Ingunn INO ingunn.nonstad@mrfylke.no 27
Nordhaug, Rune RNO rune.nordhaug@mrfylke.no 55
Olsen, Sven Erik SEO sven.erik.olsen@mrfylke.no 61
Opaas, Gail GOP gail.opaas@mrfylke.no 16
Ormset, Åsmund ÅOR asmund.ormset@mrfylke.no  72
Palm, Thomas Anders TPA thomas.anders.palm@mrfylke.no 63
Rambek, Hild Karin HRA hild.karin.rambek@mrfylke.no 22
Sannes, Paul PSA paul.einar.sannes@mrfylke.no 49
Selen, Marianne MSN marianne.Selen@mrfylke 77
Settemsdal, Lene LSK lene.settemsdal@mrfylke.no 39
Skaret, Åshild ÅSK ashild.skaret@mrfylke.no 71
Skarsem, Bjørn BSM bjorn.anders.skarsem@mrfylke.no 09
Skevik, Kari KSK kari.skevik@mrfylke.no 32
Slørdahl, Gabriel GSL gabriel.slordahl@mrfylke.no 15
Slørdahl, Hilde A. HAS hilde.andersen.slordahl@mrfylke.no 23
Storlien,   Svein Erik SST svein.erik.storlien@mrfylke.no 60
Strømsholm,   Annfrid ASM annfrid.mundal.stromsholm@mrfylke.no 06
Svendsen, Per Morten PSV per.morten.svendsen@mrfylke.no 51
Waage, Bjørnar BJW bjornar.waage@mrfylke.no 11
Wammer, Bjørn Eirik BWA bjorn.eirik.wammer@mrfylke.no 10
Weiseth, Karina KWE karina.weiseth@mrfylke.no 33
Øksenvåg, Jørgen JØK jorgen.oksenvag@mrfylke.no 30

Dokument

Kontaktlærere skoleåret 2018/19
PDF-dokument - 398,46 kB