Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Utdanningstilbud > Musikk, dans og drama > Valg av instrument for nye elever

Valg av instrument for nye elever

Alle som har Musikk, dans og drama med fordypning innen musikk som førstevalg for kommende skoleår bes fylle ut skjema med valg av instrument innen 01.05.2020

1. Dersom du har piano eller kirkeorgel som hovedinstrument må du ha sang som bi-instrument 1. Valg av bi-instrument 2 er fritt

2. Dersom du har sang som hovedinstrument må du ha piano som bi-instrument 1. Valg av bi-instrument 2 er fritt

3. Dersom du ikke har sang eller piano som hovedinstrument må du ha både sang og piano som bi-instrument.

4. Dersom du velger gitar, oppgi hva slags gitar (el-gitar/klassisk)

5. Dersom du velger bass, oppgi hva slags bass (el-bass/kontrabass)

6. Atlanten videregående skole gjennomfører ikke testspill/audition for opptak skoleåret 2020/2021

2020/21 Valg av instrument for nye musikkelever

Kontaktpersonar

Morten Valde Lystad
Avdelingsleder musikk, dans og drama og samfunnsfag
+4771283847 / Mob. 97103175
Send e-post