Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Atlanten VGS > Utdanningstilbud > Voksenopplæring

Voksenopplæring

Voksenopplæring

Atlanten videregående skole tilbyr undervisning i fag til generell studiekompetanse for voksne etter 23/5 regelen. Kursene tilbys deltid over 2 år og all undervisning er på ettermiddag/kveld.

Fagene er:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Historie
 • Samfunnsfag
 • Matematikk 1P+2P

Rett til voksenopplæring har de som fyller 25 år eller mer i søkeåret og som ikke tidligere har en fullført videregående utdanning. Søkere som har fagbrev har ikke slik rett. Likevel kan det hende at det tas inn søkere uten rett, men det vil sjelden kunne avklares før rundt skolestart i midten av august.

Dette er svært komprimert undervisningstilbud sammenlignet med opplegg på dagtid for ordinære elever. Det må derfor påregnes stor egeninnsats.

Vi presiserer at du ikke kan tas inn som deltaker i fag som er bestått fra før av. Forbedring av karakter må gjøres ved å ta faget som privatist.

Påmelding - Søke om voksenopplæring
Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk via www.vigo.no
Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Søkeveiledning i pdf-format

Forkunnskap/Inntakskrav:
Fullført grunnskole. Gode kunnskaper muntlig og skriftlig i Norsk er nødvendig for alle kurs. For Engelsk kreves forkunnskaper på grunnskolenivå.

Kurslengde:
0,5-1 år per fag. Mulig å ta 1-3 fag per skoleår. Hvert fag har undervisning èn kveld per uke.

Tidspunkt:
All undervisning foregår på kveldstid og det er lagt opp til at man kan kombinere kurs og fulltidsarbeid. De fleste kursene starter klokken 17:00 og varer til 20/21. Kursplan finnes her 

Kursavgift:
Kursene er gratis. Søkere med voksenrett blir prioritert ved inntak. Andre vil bli tatt inn så langt det er plass.

Bøker
Deltakere på kveldskurs for voksne får låne skolebøker på skolebiblioteketet. Se hvilke bøker som benyttes her .

Kursstart:
Engelsk (2018-2019)
Naturfag (2018-2019)
Samfunnsfag (5. februar 2019)
Norsk (2019-2020)
Matematikk (2019-2020)
Historie (februar 2020)

Ikke voksenrett?
Du kan søke om å delta på kurs selv om du mangler voksenrett. Deltagere uten voksenrett får delta på kurset hvis ledig plass men det vil ikke kunne avklares før rett før kursstart.

Utdanning fra utlandet?
Hvis du har utdanning fra utlandet kan det hende du bare trenger å dekke kravet til Norsk og Engelsk for å få generell studiekompetanse i Norge.
Velg land fra oversikten for å se hva du trenger for å få generell studiekompetanse : http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/

Hvem har voksenrett?

 • Du har voksenrett fra og med året du fyller 25 år.
 • Voksenrett gjelder for deg som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring.
 • Voksenrett gjelder også for deg som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge.
 • Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at du oppholder deg lovlig i Norge, og at søknaden om oppholdstillatelse er avgjort.

Hva innebærer voksenretten?

 • Voksenretten gir deg rett til tre års videregående opplæring, eller mer for yrkesfaglige utdanningsløp der opplæringstiden er lengre.
 • Som voksen har du rett til realkompetansevurdering. (gjelder yrkesfag)
 • Du skal få opplæring tilpasset dine behov og tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker. Det skal legges avgjørende vekt på din mulighet til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse.
 • Fullføringsrett: Er du voksen og tatt inn til videregående opplæring, har du rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke.

Har du ikke lovfestet rett?

Fylkeskommunen kan også gi tilbud om videregående opplæring til deg som ikke har lovfestet rett. Dette gjelder deg som

 • har mistet retten til videregående opplæring etter bortvisning
 • tidligere har fullført videregående opplæring
 • har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse

Ved konkurranse om inntak mellom disse søkergruppene vil du som tidligere har oppnådd yrkes- eller studiekompetanse, komme sist.

Har du spørsmål? Ring 712 83 840 eller send e-post til linn.mekvik@mrfylke.no

Les mer om voksenopplæring på nettsidene til Møre og Romsdal fylke

 

Her er oversikt over fag med fagkode og læreverk som benyttes i undervisningen

FAG   FAGKODE   LÆREVERK
         
Norsk hovedmål skriftlig      NOR1211      Signatur 3 : studiebok / Øyvind Andresen... ; Samlaget, 2008
Signatur 3 : tekstsamling / Øyvind Andersen... ; Samlaget, 2008
         
Norsk sidemål skriftlig   NOR1212   Signatur 3 : studiebok / Øyvind Andresen... ; Samlaget, 2008
Signatur 3 : tekstsamling / Øyvind Andersen... ; Samlaget, 2008
         
Norsk muntlig   NOR1213   Signatur 3 : studiebok / Øyvind Andresen... ; Samlaget, 2008
Signatur 3 : tekstsamling / Øyvind Andersen... ; Samlaget, 2008
         
Engelsk   ENG1002   Targets : engelsk vg1 / Hellevi Haugen... ; Aschehoug, 2009
         
Engelsk muntlig   ENG1102   Targets : engelsk vg1 / Hellevi Haugen... ; Aschehoug, 2009
         
Matematikk 1P   MAT1011   Matematikk 1P / Odd Heir... ; Aschehoug, 2014
         
Matematikk 2P   MAT1015   Matematikk 2P / Odd Heir... ; Aschehoug, 2014
         
Historie   HIS1002   Tidslinjer : verden og Norge : påbygging / Ole Kristian Grimnes... ; Aschehoug, 2009
         
Samfunnsfag   SAF1001   Fokus : samfunnsfag / Mette Haraldsen... ;  Aschehoug, 2009
         
Naturfag   NAT1002   Naturfag 5 / harald Brandt... ; Aschehoug, 2006

 

Kontaktpersonar

Linn Mekvik
Konsulent
+4771283840 / Mob. 40603085
Send e-post
Lene Hoel
Assisterende rektor, avdelingsleder realfag, språk og idrettsfag
+4771283838 / Mob. 95181701
Send e-post

Dokument