Eksamen og vurdering

Her finner du viktig informasjon om eksamensreglementet. Våren 2022 er skriftlig eksamen og muntlig praktisk eksamen for elever avlyst grunnet korona. Privatisteksamen og ny, utsatt og særskilt eksamen går som normalt.

Les oppslag om praktisk gjennomføring av privatisteksamen

Kunngjøring av trekk

12. mai kl. 09:00

Kunngjøring av sensur

15. til 17. juni

Kunngjøring av eksamensresultat

Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren. Da møtes sensorene for å fastsette endelig eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet, må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

 

Snarveier

Kontakt