Eksamen og vurdering

Her finner du viktig informasjon om eksamen. Alle skal ha gjort seg kjent med eksamensreglementet og skolens smitteverntiltak. Våren 2021 er skriftlig eksamen og muntlig praktisk eksamen for elever avlyst grunnet korona. For privatister og ny, utsatt og særskilt eksamen går eksamen som normalt. 

Se oppslag om eksamen våren 2021 her

Se oppslag om eksamen for privatister våren 2021 her

Kunngjøring av trekk

12. mai 2021

Kunngjøring av sensur

16. til 18. juni

Kunngjøring av eksamensresultat

Kandidater kan til vanlig få vite karakteren sin noen dager etter sensuren. Hvor du finner karakteren avhenger av om du er elev eller privatist

Elev: Du finner ditt eksamensresultat ved å logge inn med FEIDE på www.skolearena.no velg Fag - eksamener 
Privatist: Du finner eksamensresultatet ditt ved å logge inn på www.privatistweb.no fra 21.juni 2021 (velg mine eksamener). Klagefristen er til og med 1. juli 2021. Hvis du ikke finner eksamensresultatet ditt kan du kontakte skolen

 

Snarveier

Kontakt