Muntlig eksamen

Retningslinjer til muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever og privatister finner du her: rundskriv nr. 03/21

 

Trekk 48 timer før eksamen og forberedelse med tema 24 timer før eksamen. Det er valgfritt om elevene vil bruke presentasjon som en del av eksamen. En ev. presentasjon kan vare i inntil 10 minutter.

Les mer i rundskriv nr. 03/21 - Retningslinjer for munnleg og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

For privatisteksamener er det nå tillatt å bruke hjelpemidler i forberedelsestida (30 min for muntlig og 45 min for muntlig-praktisk). Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsedelen, begrenset til aktiviteter og utstyr som ikke forstyrrer andre kandidater. Telefonsamtaler er ikke lov, lydløs kommunikasjon er lov. Privatisten skal ikke forlate forberedelsesrommet i forberedelsestiden og har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler. Privatisten kan ta med seg stemplede notatark fra forberedelsen inn til eksaminasjonen.

Les mer i rundskriv nr. 03/21 - Retningslinjer for munnleg og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Dokumenter