Ønsker du å klage på eksamenskarakteren?

Du har rett til å klage på karakteren du fikk på eksamen. Frist for å klage er 10 dager etter at klager (du) ble kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med karakteren.

Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet.

Dersom du ønsker å klage, send en epost til atlanten.vgs@mrfylke.no 

Vi gjør oppmerksom på at dersom du klager på karakteren på skriftlig eksamen vil besvarelsen bli vurdert på nytt. Resultatet kan være at karakteren blir stående, eller du kan få en bedre eller dårligere karakter enn opprinnelig.