Skriftlig eksamen

Her finner du viktig informasjon om skriftlig eksamen. Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med eksamensreglementet. 

I tillegg til informasjonen du finner her kan du lese om eksamen i videregående skole på Utdanningsdirektoratets nettsider

Hjelpemidler
Sentralt gitt skriftlig eksamen i Kunnskapsløftet følger tre hovedmodeller for hjelpemidler. Her finner du informasjon om bruk av hjelpemidler til de tre modellene og hjelpemiddelordningen for praksiskandidater og lærlinger.

 

Fusk og plagiat
Her finner du informasjon om hva som er juks og hva som er plagiat til sentralt gitt eksamen, hvilke hjelpemidler som er tillatt og hvilke konsekvenser fusk og plagiat kan få.

 

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Dersom du som elev skal søke om særskilt tilrettelegging av eksamen må du søke om dette på eget skjema(skjemaet ligger under dokumenter nederst på denne siden). Skjema leveres eksamensansvarlig senest 1. mai. Husk at du må legge ved nødvendig dokumentasjon. 

Utdrag fra forskrift til opplæringsloven om særskilt tilrettelegging av eksamen:

§ 3-32. Særskilt tilrettelegging av eksamen
Elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene må være tilpasset behovene til eleven og privatisten så langt som mulig

Tiltakene må ikke føre til at eleven eller privatisten får fordeler foran andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen. Tilretteleggingen må heller ikkje være så omfattende at eleven eller privatisten ikke blir prøvd i kompetansemålene i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemålene er krav om skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke mulig å tilrettelegge slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd, når slik prøving er fastsatt i eksamensformen for faget.

Rektor avgjør etter søknad hvile ordninger som skal nbeyttes for elever. Avgjørelsen til rektor er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen. Rektor kan kreve uttale fra sakkyndig instans. Særskilt tilrettelegging av eksamen krever ikke vedtak om spesialundervisning.

Privatister må legge frem uttale fra sakkyndig. Fylkeskommunen avgjør hvilke ordninger for tilrettelegging som skal benyttes. Avgjørelsen til fylkeskommunen er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.

Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen

 

Forberedelsesdag
Noen eksamener har egen forberedelsesdag. Hvilke fag som har forberedelsesdag kommer tydelig fram av eksamensplanen. Du vil selvsagt også få informasjon om dette fra faglærer. Du får utlevert forberedelsesdel på skolen kl 09.00. Forberedelsesheftene legges også ut digitalt på udir.no.

 

Oppmøte
Alle må møte opp i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter. Skriftlig eksamen starter presis klokken 09:00. Da skal du både være registrert, funnet din plass og fått nødvendig informasjon.

 

Regler på eksamen
Mobiltelefon og vesker skal legges på anvist sted. Du skal kun ha tillatte hjelpemidler på pulten din. Det er ikke tillatt å kommunisere med andre elever i eksamenslokalet, spille spill eller lignende. Dersom du ønsker å ta en tur ut, få nytt papir eller annet skal du rekke opp hånden for å signalisere dette til eksamensvakt.

 

Merking av svarark
Ved digital innlevering skal hvert svarark ha topptekst som merkes med kandidatnummer og fagkode. Kandidatnummer er oppgitt på lapp på pulten din. Du må også nummerere hvert ark og skrive totalt antall svar-ark (for eksempel 1 av 4). Ikke skriv navnet ditt noe sted i besvarelse. Dersom du skriver direkte på papir må du fylle ut kandidatnummer, fagkode, sidetall i felt for dette på arket. Du kan kun skrive på skolens innleveringsark.  

 

Innlevering av digital besvarelse
IKT-basert eksamen er normalordning i alle fag, unntatt fag med todelt eksamen(matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2). 

Elever logger inn på https://pgsa.udir.no med FEIDE og leverer besvarelsen digitalt. Alle elever må på forhånd ha installert Microsoft word på datamaskinen som skal brukes på eksamensdagen. Alle elever har gratis lisens på Microsoft Office 365. Les mer om bruk av PC på eksamen her

 

Sykdom under eksamen
Dersom du bli syk på eksamensdagen må du straks gi skolen beskjed om dette. Du må også kontakte lege for å få legeattest. Legeattesten må leveres skolen snarest. Du vil da ha rett til utsatt eksamen i faget ved neste anledning. 

Stryk på eksamen
Elever som stryker til eksamen vil ha rett til ny prøve ved neste anledning. Dersom du stryker til våreksamen på VG3 vil dette uansett medføre at du ikke får førstegangsvitnemål. Elever som går på VG1 og VG2 kan ta opp faget som privatist før de er ferdige som elever og kan derfor fremdeles få førstegangsvitnemål.

 

Klage på eksamensresultat
Klagefristen for skriftlig sentralgitt eksamen er 10 dager etter at resultatene er offentliggjort. Du må sende en skriftlig klage til skolen (eksamensansvarlig eller rektor). Les mer om hvordan klagene blir behandlet her.

Skal du opp til eksamen? Her er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på ved bruk av PC/mac før du møter opp i eksamenslokalet. Elever skal bruke pc til eksamen. Privatister kan velge om de vil bruke pc eller ikke.

 • Du må selv medbringe bærbar PC/Mac og lader.
 • Start datamaskinen på nytt før eksamen.
 • Sørg for at programvare og operativsystem er oppdatert fra før slik at du slipper å miste tid på tvungen oppdatering under eksamen
 • Du må ha installert og logget på Office 365 (gratis lisens for alle elever). Du logger på med FEIDE brukernavn + @o365.mrvgs.no
 • Du må ha installert presens. Presens må startes opp på eksamensdagen
 • Du må ha installert Flash og en PDF-leser. (Nettleseren Chrome har begge innebygd: https://www.google.com/intl/no/chrome/browser/ ) 
 • Du må på forhånd ha lastet ned og lagret innleveringsmal i word til din PC. Tilpass gjerne malen ved å fylle inn fagkode, dato og kandidatnummer før oppgaven deles ut. Malen finner du i høyre marg
 • Du må ha lastet ned ordnett+ (du må være påkoblet skolens trådløse nett for å laste ned/installere)
 • Du må ha lastet ned geogebra hvis du skal ha eksamen i matematikk.
 • Oversettingsprogram er ikke tillatt i språkfag og skal heller ikke være installert på PC’n ved eksamen i slike fag.

Oversikt over tilgjengelig programvare og veiledning til installasjon finner du her

Stengt internett, utvalgte nettressurser tilgjengelig

 • Internett er stengt på eksamen, du skal logge på nettet mrfylke og vil ha tilgang til utvalgte nettressurser som ikke gir tilgang til kommunikasjon.
 • Dersom du ønsker tilgang til informasjon fra andre nettsteder under eksamen, må du laste ned dette på forhånd.
 • Enkelte digitale læremidler finnes både i on- og offline-versjon. Dersom du ønsker å bruke slike ressurser, må du sørge for å ha installert offline-versjonen på forhånd.

IKT-basert eksamen, PGS Prøvegjennomføringssystem

Eksamensbesvarelsen skal leveres elektronisk i alle skriftlige fag på kandidat.udir.no. PGS er nettbasert og krever derfor tilgang til Internett. Det er derfor viktig at elever som har problemer med å koble til nettet mrfylke kontakter IT-kontoret i god tid før eksamen for å løse dette.

Nettleser og skjermoppløsning

 • Eksamensgjennomføringssystemet fungerer ikke i Safari. På eksamen må du derfor bruke Chrome (42 eller nyere), Internet Explorer (10 eller 11), Microsoft Edge eller Firefox (37 eller nyere)
 • Du må sette skjermoppløsningen til minimum 1024x768
 • Du bør unngå kombinasjonen av Windows 8 og Internet Explorer 10, da den kan føre til problemer i eksamensgjennomføringen.

 

 

 

Dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.