Atlanten Dagsverk

Siden 2009 har elevrådets samarbeid med SOS barnebyer bidratt til at enda flere barn får omsorg som de sårt trenger gjennom Atlanten Dagsverk. Elevrådet arrangerer Atlanten dagsverk hver høst og har årlig slått nye giver-rekorder. Høsten 2020 slo elevrådet ny innsamlingsrekort og samlet inn kroner 182.300 som ble øremerket SOS barnebyers arbeid i Livingstone, Zambia. 

Livingstone er et viktig knutepunkt i Zambia, og det er mye trafikk i form av yrkessjåfører og turisme som går gjennom her hver dag. Byen er også svært preget av fattigdom og arbeidsledighet. De fleste av innbyggerne i Livingstone jobber med jordbruk, men med uforutsigbare forhold og mye tørke er det ofte mangel på mat og inntekt.

I regntiden er det ofte utbrudd av kolera og diare og nå med korona-krisen i tillegg er fattigdommen enda større enn før.

SOS-barnebyer har jobbet i Livingstone siden 2008 for å bedre omsorgssystemer for barn og utvider stadig familieprogrammet her. Familieprogrammet bidrar så barna kan fortsette å bo hos familien sin ved å skaffe familien inntekt og gi dem evne til å forsørge seg selv. I tillegg bor barn som ikke har familie de kan bo hos i SOS barnebyen der ett hus rommer opptil 12 barn i ulike aldre som får omsorg av en fast SOS-mor helt til de blir voksne og flytter hjemmefra. SOS barnebyer bidrar samtidig til at både barn fra barnebyen, familieprogrammet og nærområdet får utdanning.

I mars 2020 besøkte Turid Sofie(3ST3), Helene (vg3-elev i fjor), Mira(2ID1) og Alida(2ST1) fra Atlanten videregående skole Livingstone for å se med egne øyne hvordan pengene vi samler inntil SOS barnebyer blir brukt. Vi besøkte blant annet barnebyen, en barneskole og dro hjem til familier som fikk bistand fra familieprogrammet. Blant familiene vi besøkte var en enslig mor som alene forsørget sine 7 barn etter at ektemannen hennes forlot henne. Gjennom enkle tiltak og med god oppfølging og støtte gjør familieprogrammet til SOS barnebyer familier i stand til å løfte seg ut av fattigdom og selv kunne dekke barnas grunnleggende behov for omsorg, skolegang og helsehjelp.

ÅrSamlet inn
2018kroner160.000,-
2019kroner 162.500,-
2020kroner 182.300,-

 

Elever fra Atlanten videregående besøkte sammen med skoler fra andre steder i landet Livingstone i Zambia. Her er de på besøk i landsbyen og i lek med lokale barn

Snarveier