Elevrådet 2020-21

bilde av 6 av elevene som utgjør elevrådsstyret 2021-21

Elevrådstyret ved Atlanten videregående skole for skoleåret 2020-2021

Leder: Ester Annie H.Brende
Nestleder: Rikke Pettersen
Sekretær: Fatin Abdellah
Trivselsansvarlig: Tuva Karlsen

Styremedlemmer: Astrid Aune, Gina Heggem, Lina Nygård, Mira Nuncic, Tobias Eidsvaag

 

Hilsen fra elevrådsleder

Heisann, jeg er årets elevrådsleder ved Atlanten videregående skole! 

Elevrådet ved Atlanten jobber hardt for å ivareta interessene til elevene her ved skolen. Vi jobber hardt for å gi alle en god skolehverdag og fremme et godt skolemiljø. Elevdemokratiet og elevenes mulighet til å påvirke er viktige faktorer for oss. Ved Atlanten skal det være rom for alle.

Alle elevene er representert ved at en tillitsvalgt er utpekt i hver klasse. De tillitsvalgte gjør en viktig jobb og er bindeleddet mellom elevene og administrasjonen på skolen. De tillitsvalgte har også et stort ansvar. De skal fungere som klassenes stemme og representere de ulike meningene. Sammen sørger vi for et godt elevdemokrati, der alle får ytret sin mening.

Skoleåret 2020/2021 blir kanskje litt annerledes enn hva mange forventet. Situasjonen rundt Covid-19 er fortsatt et dagsaktuelt tema, og alle følger nøye med på utviklingen. Det er umulig å vite hvordan situasjonen forandrer seg, og derfor er det mange uavklarte ting fortsatt. Fra elevrådet sitt perspektiv, vil jeg gi dere alle skryt for å være så samarbeidsvillig. At alle bidrar så godt de kan og følger nye rutiner, gjør at skolehverdagen blir mye tryggere for alle sammen.

 Hvert år er elevrådet med å arrangere Atlanten dagsverk. Dette er en viktig innsamlingsaksjon for SOS-barnebyer sitt arbeid. Arbeidet de gjør for å gi barn og unge unike muligheter, er helt fantastisk. Derfor håper jeg alle har like stort engasjement for dette i år! Kanskje vi klarer å sette ny innsamlingsrekord i år også?

Er det noe du føler elevrådet burde ta opp, er det bare å ta kontakt med den tillitsvalgte i klassen din. Det er også bare å ta kontakt med meg hvis du lurer på noe.

Håper alle har et fint skoleår og at dere tar vare på hverandre!

 

Ester Annie Brende
Elevrådsleder

Portrettbilde av Ester som er elevrådsleder ved Atlanten videregående skole skoleåret 2020-21