Elevtjenesten

Elevtjenesten på Atlanten videregående skole er til for elevene. Har du utfordringer du trenger hjelp med, eller er usikker på fagvalg eller utdanning/framtidig yrke? Da må du kontakte oss i elevtjenesten. Som navnet sier, - vi er her for å gi elevene tjenester og sørvis i skolehverdagen.

Ikke nøl med å ta kontakt, - er du usikker, så ta gjerne kontakt gjennom kontaktlærer eller faglærer!

Alle i elevtjenesten har taushetsplikt!

Hvem er vi?

Avdelingsleder Rune Nordhaug har det overordnede ansvaret for elevtjenesten. På Atlanten videregående skole består elevtjenesten av 4 rådgivere, PPT, skolehelsetjenesten/helsesykepleier og Oppfølgingstjenesten. I tillegg har skolen et ressursteam som består av avdelingsleder, rådgivere og PPT. Ressursteamet ledes av avdelingsleder. Skolen samarbeider også med psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Avdelingsleder har koordineringsansvar for de ulike systemene i elevtjenesten, - Helse Møre og Romsdal (BUP), Kristiansund kommune (Skolehelsetjenesten), PPT for ytre Nordmøre (interkommunalt kontor) og Atlanten videregående skole.

For eleven er det viktig å velge riktig kanal i utgangspunktet. For helserelaterte spørsmål går man til helsesykepleier. Hun kan vise vei inn til det offentlige helsevesenet, - både kommunalt og statlig.

For utfordringer knyttet til skole går eleven først til kontaktlærer, så til rådgiver. Rådgiver kan henvise videre til PPT, som er skolens eget hjelpeorgan. PPT kan vise vei videre til hjelpeapparat som er relevant.

 

Snarveier

Kontakt