Forebyggende rusteam

Forebygging er et åpent lavterskeltilbud for ungdom, foreldre og lærere.

Hva inneholder tilbudet:

  • formidling/bevistgjøring om alkohol og cannabis
  • råd og veiledning

 

Hvor og når

Torsdager kl. 11:00-13:00 i oddetallsuker på helsesykepleiers kontor

Snarveier