Sosiallærere

Ola Bø Nyland og Eskild Bunes er sosiallærere på Atlanten videregående skole.

Sosiallærere har overordnet ansvar for å følge opp de flerspråklige elevene, utvekslingselever og elevrettede tiltak i regi av Elevtjenesten. Sosiallærere bistår også rådgivere i utdanning – og yrkesveiledningen på alle trinn.

Kontakt