Skjema

De fleste skjema du vil trenge i skolehverdagen finner du her

Med selvstendig studiearbeid menes den delen av opplæringen der eleven(e) etter avtale med skolen arbeider med skoleoppgaver på egen hånd for å nå læreplanmålene.

Hensikt
Selvstendig studiearbeid skal alltid munne ut i produkter som kan evalueres eller kontrolleres. Det kan være rapporter, referater, skriftlig arbeid eller muntlig høring/framføring. Det kan også være del av et større arbeid.

Søk i god tid
Elever må søke via skjema til rektor minst 5 dager før planlagt fravær. Alle søknader behandles individuelt. I rektors vurdering vil årsak til fravær, elevens tidligere fravær, deltakelse i vurderingssituasjoner, fagets egenart og andre pedagogiske grunner ligge til grunn for vurderinga. 

Dersom rektor godkjenner søknaden har eleven selv ansvar for å kontakte alle faglærere som blir berørt av perioden det er innvilget selvstendig studiearbeid for og avtale arbeidsoppgaver som skal leveres til gitte tidsfrister. 

NB! Det er ikke mulig å få innvilget selvstendig studiearbeid på grunn av ferie eller kjøreopplæring. Unntak for kjøreopplæring er sikkerhetskurs på bane og andre og tredje del av sikkerhetskurs på veg.

For å søke  du legge inn initialer til alle faglærere du skulle hatt i perioden det søkes studiearbeid for. Initialer finner du i din timeplan (Logg inn med FEIDE) 

Studieopplegget skal være basert på læreplanmål i fagene. Evalueringsform og leveringsfrister må eleven selv avtale med hver enkelt faglærer.

Dersom avtalt arbeid, innlevering, prøve mv. ikke er gjennomført, eller bare delvis gjennomført, kan hele eller deler av tiden føres som fravær. Den enkelte elev har selv ansvaret for å holde seg oppdatert med informasjon som er gitt på skolen under studiearbeidet (via itslearning). 

Søknad om selvstendig studiearbeid
hvis søknaden går over flere dager sett inn til-dato her

 

Fagbytte programfag: frist fredag 26. august 2022

Angrer du på valg av programfag? Du kan søke om å bytte fag i skjemaet Søknad om fagbytte

Ta kontakt med rådgiver dersom du trenger veiledning i forhold til valg av fag og videre studier.  Blokkene kan du se her

Du søker om fritak i fag (norsk sidemål eller kroppsøving) i Visma InSchool

Elever - Mine søknader - Fritak

Du søker om særskilt tilrettelegging på eksamen i Visma InSchool

Elever - Mine søknader - Særskilt tilrettelegging ved eksamen

  

Dokumenter