VIP makkerskap

elever i foajeen Atlanten vgs

Høsten 2015 startet skolen opp med prosjektet "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever skal oppleve at de faller utenfor. 
VIP-makkerskap skal bidra til:

• en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole
• at elevene skal bli kjent med flere i klassen
• et tettere og tryggere klassemiljø tidlig
• å øke elevers sosiale kompetanse
• å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

Les mer om VIP makkerskap

VIP makkerskap var så vellykket at vi har fortsatt med VIP makkerskap og siden utviklet til fagmakker på vg2 og motivasjonsmakker på vg3. I en evaluering svarte hele 78% av elevene at de anbefalte neste års Vg1 elever å gjennomføre VIP-makkerskap. 

Kontakt