Eksamen våren 2021

Regjeringen har besluttet å lytte til utdanningssektoren som mener det vil være for krevende å gjennomføre muntlig og muntlig-praktisk eksamen for alle på studieforberedende VG3 og påbygg.

Skriv ut

Skriftlige eksamener, samt muntlig-praktiske og praktiske eksamener ble avlyst i februar, på grunn av omstendigheter rundt koronapandemien. Privatisteksamener blir ikke avlyst.

 

Dette er beslutningen om eksamen for elever ved videregående våren 2021:

 • Alle skriftlige eksamener avlyses 
 • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses
 • Lokalgitt muntlig eksamen for elever på Vg3 gjennomføres

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om gjennomføring av muntlig eksamen våren 2021

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

Du kan lese mer om avgjørelsen i pressemelding fra regjeringen

 

Fag med muntlig eksamen på Vg3

 • Norsk
 • Historie
 • Religion og etikk
 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk
 • Spansk nivå 3
 • Tysk 1+2
 • Fransk 1+2
 • Samfunnsgeografi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Rettslære 1
 • Rettslære 2
 • Psykologi 1
 • Matematikk S1
 • Matematikk S2
 • Matematikk R1
 • Matematikk R2
 • Idrett og samfunn

Hva avgjør om du kommer opp til eksamen og i hvilket fag?

Formelle krav til vitnemål er ikke endret. Det betyr at trekkordningen for eksamen gjelder. Det vil være synlig for elevene på vitnemålene hvilke fag de skulle ha vært oppe i til skriftlig eksamen. Faget vil ha en fagmerknad som viser at eksamen ble avlyst.

Informasjon i forhold til at skriftlig eksamen er avlyst ligger på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

 

Gjennomføring av muntlig eksamen

Trekk 48 timer før eksamen og forberedelse med tema 24 timer før eksamen

Det er valgfritt å bruke presentasjon som en del av eksamen. En eventuell presentasjon kan vare i inntil 10 minutter

Her finner du mer informasjon om muntlig eksamen

 

Ny, utsatt og særskilt eksamen

Utdrag fra forskrift til opplæringsloven om ny, utsatt og særskilt eksamen: 

§ 3-33. Særskilt eksamen for elever i videregående opplæring.

En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag, har rett til særskilt eksamen i faget dersom han eller hun ikke er trukket ut til eksamen i faget. Det gjelder også for fag der det ikke ordinært blir avholdt eksamen

Særskilt eksamen blir normalt avholdt samtidig med utsatt og ny eksamen

§ 3-34. Ny eksamen for elever i videregående opplæring

En elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpuntkarakteren i faget. 

Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og standpunktvurderingen i faget faller bort

§ 3-35. Utsatt eksamen for elever og privatister i videregående opplæring

En elev eller privatist som har dokumentert fravær ved ordinær eksamen og særskilt eksamen, eller en elev som har dokumentert fravær ved ny eksamen, har rett til å få fremstille seg til første etterfølgende eksamen. Eleven beholder standpunktkarakteren i faget

Fravær fra eksamen blir regnet som dokumentert når eleven eller privatisten er hindret fra å møte til eksamen, hindringer er uforsonlig og han eller hun kan ikke lastes for manglende oppmøte. Eleven eller privatisten må legge frem dokumentasjon på dette. 

Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag gjøres på nytt

Snarveier

Dokumenter