Elevundersøkelsen og undervisningsevaluering

I perioden fram til jul skal skolen gjennomføre både Elevundersøkelsen og undervisningsevaluering

Skriv ut

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket.

Undervisningsevaluering gjennomføres i uke 45 og 46.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 48 og 49.

Les informasjonsskrivene som er vedlagt for hver undersøkelse.