Foreldremøte vg1

Velkommen til foreldremøte på VG1!

Skriv ut

Foreldre/foresatte vil møte kontaktlærerne på ulike klasserom, jfr. liste under. Rektor og avdelingsleder for Elevtjenesten vil komme rundt til alle klassene.

Tirsdag 27. september kl. 18:00-20:00

1IDR, rom A109
1ST1, rom 203
1ST3, rom 205

Onsdag 28. september kl. 18:00-20:00

1MU, rom 216
1ST2, rom 207
1ST4, rom 204
1ST5, rom 208

Kontakt