Kan du gå eller sykle til skolen?

Fram opplever utfordringer med svært fulle busser rundt skolestart og skoleslutt.

Skriv ut

Mange føler seg utrygge når bussene blir veldig fulle. Hvis alle som kan, går, sykler eller kjører privatbil blir det bedre på bussen for de som ta buss.

Bor du så nært skolen at du kan gå eller sykle, ber vi om at du ikke tar buss til og fra skolen, men tar sykkelen eller bena fatt. Bor du lenger unna kan du kanskje sitte på med noen som kjører? Husk at myndighetene ber deg om å ikke reise kollektivt hvis du ikke må.

Hjelp oss å holde bussen trygg