Privatisteksamen

Tidspunkt for muntlig og skriftlig privatisteksamen

Skriv ut

Åpne dokumentene for å lese oversikten for muntlig og skriftlig eksamen for privatister

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om gjennomføring av muntlig eksamen våren 2021

Dokumenter

Kontakt