Privatisteksamen

Informasjon om privatisteksamen høst 2022

Skriv ut

Informasjon om dato, oppmøtetid, rom er nå lagt ut på https://privatist.inschool.visma.no/

Kandidater som vil melde seg av, eller blir syke og ikke kan møte (husk legeerklæring må leveres innen 3 dager) kan sende mail til atlanten.vgs@mrfylke.no

Mer informasjon om privatisteksamen finner du her: https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/privatist   Du finner også noe her: https://atlanten.vgs.no/for-deg-som-er-elev/eksamen-og-vurdering

Lykke til med eksamen!