Publisering av karakterer (standpunkt / halvårsvurdering 2)

Karakterer for 2. halvår i gjennomgående fag og standpunktkarakter i avsluttende fag publiseres i Visma InSchool onsdag 15. juni

Elever finner karakterene sine ved å logge inn i VIS og velge "vurderinger" i menyen under "Elever". For best oversikt velg "Tabellvisning". 

Klage på standpunktkarakter

Du kan klage på standpunktkarakter dersom du mener at faglærer ikke har fulgt reglene for karaktersetting. Du kan også klage dersom du ikke har fått standpunktkarakter i et fag. Foresatte kan klage på vegne av deg til du fyller 18 år. Fra du er 18 år kan du klage selv.  Fristen for å klage er 10 dager (25. juni). 

Før du klager oppfordrer vi deg til å be faglærer om begrunnelse for karakteren. 

Les mer om klage på standpunktkarakter og fyll ut skjema for klage på standpunktkarakter her: https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/eksamen-og-vurdering/klage-paa-standpunktkarakter 

Skjema skrives ut, signeres og leveres i skranken/resepsjonen innen fristens utløp. 

Det er ikke mulig å klage på halvårsvurdering 2. 

Skriv ut