Samarbeidsprosjektet «The journey towards global competence»

Atlanten videregående skole deltar i et topartssamarbeid om skoleutvikling sammen med The College of Europe i Krakow.

Skriv ut

Prosjektert «The journey towards global competence» strekker seg over to år (2022-2023) og er finansiert av EØS-midler. Målet med prosjektet er å utvikle undervisningsopplegg og gjennomføre disse med fokus på demokratisk bevissthet både blant lærere og elever.

En delegasjon med lærere fra Atlanten videregående skole besøkte Krakow i månedsskifte mai-juni 2022. Der ble det gjennomført seminarer om undervisningsmetoder og om hvordan man kan fremme demokratiske holdninger og bevissthet rundt skolenes rolle som holdningsskaper. Våre lærere gjennomførte undervisningsøkter for polske elever, samt observerte polske lærere i sitt arbeid. Dette dannet grunnlag for diskusjoner rundt undervisningspraksis og innholdet i skolen.

I tillegg til seminarer og undervisningsøkter inneholdt programmet besøk på universitet, kulturelle opplevelser og sosialt samvær med meget hyggelige polske kolleger. I september vil skolen ta imot en delegasjon fra Krakow for videre arbeid. I 2023 vil elever fra begge skolene få mulighet til å reise. Skolen ser fram til det videre samarbeidet om dette prosjektet. Under er link til hjemmesiden til prosjektet. Teksten er både på polsk og engelsk.