Standpunktkarakterer og elevfravær

Informasjon om vurderingsgrunnlag og fravær til elever og foresatte

Skriv ut

Eksamen er avlyst våren 2022. Dette vil gi mer tid til opplæring og mulighet til å sikre et godt vurderingsgrunnlag for å kunne fastsette standpunktkarakterer. Det ligger tydelige føringer for hva ei standpunktvurdering skal inneholde fra Utdanningsdirektoratet:

  • Standpunktkarakteren skal være et uttrykk for den samlede kompetansen eleven har ved avslutning av opplæringen.
  • Elevene skal få mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter.
  • Kompetansen eleven viser underveis i opplæringen er en del av vurderingen når standpunktkarakteren skal fastsettes.

Det er nå veldig viktig at elevene er tilstede og deltar aktivt i opplæringen. Dette gjelder både å delta på vurderingssituasjoner og i den daglige opplæringen. Skolen er bekymret for at flere elever fremdeles har høyt koronarelatert fravær og vil tydeliggjøre hvilke regler som nå gjelder og hvilke konsekvenser dette kan medføre. Stort fravær fra undervisningen kan medføre at en elev ikke har nok vurderingsgrunnlag til å få standpunktvurdering. For å få til ei best mulig standpunktvurdering, må elevene delta aktivt i opplæringen.

Skolen ønsker å understreke at vi forventer at elevene møter på skolen hvis de ikke er syke eller har andre velbegrunnede fraværsårsaker. Vedlagt er flytskjema som viser regler rundt koronarelatert fravær. Skjemaet viser at:
 - elever kan dra på skolen dersom de har lette forkjølelsessymptomer.
 - elever skal møte på skolen når de føler seg bra og har vært feberfri i 24 timer.
 - det er ingen karantene for elever etter korona og ingen pålagt fravær for de som er nærkontakter.

Opplæringen har vært preget av koronasituasjonen, og vi ønsker å gjøre det vi kan som skole for at elevene skal få et best mulig læringsutbytte og vurderingsgrunnlag. Dette er viktig både for å få et best mulig grunnlag før neste skoleår og før studier på høyskoler og universitet.

Vi oppfordrer alle til å benytte mulighetene som denne våren gir.

Dokumenter