Testing kan erstatte smittekarantene for elever i kategorien øvrige nærkontakter

Dersom en eller flere elever ved skolen får påvist koronasmitte, kan testing erstatte smittekarantene for medelever i kategorien "øvrige nærkontakter". Skolen samarbeider tett med smittevernsteamet i Kristiansund kommune. Det er smittevernsteamet som avgjør hvem som er nærkontakter og hvem som defineres som øvrige nærkontakter.  Det er per 30. august ingen påviste smittetilfeller ved Atlanten videregående skole. 

Skriv ut

Fra høsten 2021 kan alle barn og unge under 18 år få unntak fra smittekarantene dersom de gjennomfører et testregime. Unntaket fra smittekarantene ved testing gjelder generelt, både i skoletiden og på fritiden.  Kommuneoverlegen kan også gjøre vedtak om at unntak fra smittekarantene ved testregime også gjelder elever som har fylt 18.

Unntaket gjelder kun de ungdommene som anses som "øvrige nærkontakter" og ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede. For husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, gjelder de vanlige reglene om smittekarantene. Det vil være smittesporingsteamet i kommunen som vil gjøre en konkret vurdering av hvilken kategori hver enkelt elev tilhører. 

Helsedirektoratet og FHI har utgitt en veileder om hvordan disse retningslinjene kan være.  

Elever under 16 år - samtykke fra foresatt 

Testing for covid-19 er helsehjelp . For at barnet ditt skal motta helsehjelp, må vi ha samtykke fra en foresatt på vegne av barn og unge under 16 år. Det er nok at en forelder samtykker til at det kan komme til å tas en covid-19 test. Der det tas en selvtest skal også foresatte ha informasjon om at en slik test kan bli tatt, og har rett til å si nei til at barnet eller ungdommen testes.  Elever som ikke har fylt 16 år vil få med seg et samtykkeskjema hjem for underskrift. 

Dersom foresatte ikke ønsker at ungdommen deres ikke skal inngå i et testregime,  vil ungdommen omfattes av de vanlige reglene om plikt til smittekarantene.  

Vi trenger samtykkeskjema fra foresatte til alle elever ved skolen som ikke har fylt 16 år

 

Hvordan testregime for unntak fra smittekarantene vil gjennomføres for elever ved skolen som anses som "øvrige nærkontakter" til bekreftet smittetilfelle

Den første testen gjennomføres som en standard PCR test på kommunens testestasjon på løkkemyra. Der får elevene utdelt selvtester de skal ta hjemme på dag 5 og 7. Elevene kan dra tilbake på skolen så fort de mottar negativt prøvesvar fra PCR testen. Svaret på testen kommer etter 1-2 dager og resultatet fås via helsenorge. Elevene det gjelder vil få informasjon om hvordan de skal rapportere inn svar på hjemmetesten.