Ukentlig kohort-screening for enkelte klasser/grupper ved skolen

Grunnet økende smittetall blant barn og unge har et utvalg grupper/klasser fra alle trinn ved skolen blitt valgt ut til å delta i ukentlig kohort-screening i samarbeid med smittevernsteamet i Kristiansund kommune

Skriv ut

 Klassetesting med fellesprøve er effektivt og gir god kontroll på smittestatusen i klassen, og kan være en god indikator for smittesituasjonen på skolen. Det er standard PCR-pinne som brukes, og både elever og lærere i gruppene testes. Det sendes inn en felles prøve per klasse/gruppe og prøvesvaret forventes samme dag.   

Denne kohort screeningen utføres 1 gang i uken, der lærere og elever får en aktiv rolle i testingen. Skolen og smittevernsteamet har meget god erfaring med kohortscreening av skoleklasser fra våren 2021

Klassescreening kan også kan bidra med trygghet om at klassen/gruppen er smittefri når testen tas. Ved positivt utslag hos en klasse, må hver elev fra den relevante klassen testes individuelt. 

 

Elever under 16 år

For elever som enda ikke har fylt 16 år skal kunne testes må vi ha samtykke fra en foresatt. Elevene det gjelder vil få med skjema hjem for underskrift. Det er nok at en forelder samtykker til at det kan komme til å tas en covid-19 test.  

Høsten 2021 er det klassene 1MU1 og 1ST4 som blir kohort-screenet hver tirsdag morgen fra uke 36. I tillegg 5 utvalgte faste programfaggrupper på vg2 og vg3. Samlet vil 150 av skolens elever bli testet for covid-19 hver uke.