Ansatte

Trond Hjelle
Rektor
71 28 38 64 / 419 28 271
Per Eirik Bentz
Lærer
71 28 38 50
Eivind Haukenes
Lærer
71 28 38 13 / 922 11 642
Ola Meek Kvalvaag
Lærer
71 28 38 51 / 922 93 495
Anne Lise Olsen
Lærer
71 28 38 14 / 952 38 783
Thomas Anders Palm
Lærer
71 28 38 63 / 472 92 731
Thea Sørvik
Lærer
71 28 38 49 / 979 78 423
Eirik Dahl
Assistent
979 01 337
Francisca Maria De Souza Alves
Assistent
973 23 467
Lisbeth A. Søyseth Krakeli
Reinhalder
71 28 38 41 / 452 01 422
Hussein Mohamed Omar
Reinhalder
71 28 38 24 / 465 95 104
Solveig Stokke Sveggen
Reinhalder
71 28 38 58 / 913 11 271
Marianne Bøe
Arbeidsleder
71 28 38 44 / 938 77 303
Svetlana Kuprejeva
Assistent
925 57 031
Anne Marie Uran
Assistent
71 28 38 05
Frederick Andre Baade
Lærer
974 70 990
Hedda Hansen Berg
Lærer
71 28 38 20 / 924 23 636
Vegard Hansen
Lærer
Catherine Ingebrigtsen
Lærer
Kiril Dimitrov Kirilov
Lektor
71 28 38 34 / 907 36 767
Tsvetana Stoynova Kirilov
Lærer
71 28 38 66 / 472 85 288
Signe Kjøl
Lærer
71 28 38 56 / 481 56 960
Morten Valde Lystad
Avdelingsleder musikk, dans og drama og samfunnsfag
71 28 38 47 / 971 03 175
Wiviann Tveit Naalsund
Lærer
71 28 38 69
Gail Opaas
Lektor
71 28 38 16
Øystein Sandbukt
Lærer
71 28 38 28 / 900 32 153
Anniken Johansen Wagner
Lærer
Bjørn Eirik Wammer
Lærer
71 28 38 10 / 907 87 434
Peter Erik Wergeni
Lærer
71 28 38 60 / 906 31 696
Anna Johansen Bentz
Lærer
71 28 38 04 / 407 28 677
Åse Karin Duås
Lærer
986 30 554
Marianne T Eilertsen
Lektor i norsk / Cand. Philol
71 28 38 45 / 986 54 738
Bjørn Enaasen
Lærer
Ivar Petter Halvorsen
Lærer
91 58 34 10 / 915 83 410
Britt Marit Hals Johnsen
Lærer
71 28 38 12 / 480 39 281
Kristin Jonberg
Lærer
71 28 38 36 / 990 27 566
Gro Knudsen
Lærer
71 28 38 18 / 971 78 281
Hanne Kruse Larsen
lektor med tilleggsutdanning
71 28 38 48 / 464 19 988
Ann-Kristin Mjøen
Lektor
71 28 38 07 / 920 81 930
Rune Nordhaug
Avdelingsleder Elevtjenesten og Norsk
71 28 38 55 / 410 41 942
Ola Bø Nyland
Lærer
71 28 38 03 / 942 88 872
Oda Simahaug
Lærer
71 28 38 16
Åshild Skaret
Lærer
71 28 38 71 / 454 36 979
Bjørn Anders Skarsem
Lærer
71 28 38 09
Kristin Bang
Lektor m/tilleggsutd
71 28 38 35 / 482 33 181
Marianne Berner
Lærer
71 28 39 24 / 410 60 509
Marcus Egeland
Adjunkt
71 28 38 43 / 926 41 338
Monika Grønning
Lærer
71 28 38 46 / 936 43 156
Lise Himo
Lektor m/tilleggsutd
71 28 38 76 / 906 13 140
Lene Hoel
Assisterende rektor, avdelingsleder realfag, språk og idrettsfag
71 28 38 38 / 951 81 701
Martin Andrè Kristoffersen
Lærer
Elin Weiseth Mork
Lærer
71 28 38 17
Synnøve Røsand
Lærer
71 28 38 42 / 924 97 791
Gabriel Slørdahl
Lektor m/tilleggsut
71 28 38 15 / 926 59 735
Hilde Andersen Slørdahl
Lærer
71 28 38 23 / 992 34 014
Marianne Sporsheim Sørli
Lærer
71 28 38 27 / 932 06 485
Stian Solskjær Taknæs
Lærer
970 33 580
Lillian Todnem
Lærer
990 13 581
Elisabeth Dahl Hansen
Lærer
71 28 38 70 / 481 02 378
Barbro Valde Lystad
Lærer
71 28 38 08 / 416 83 084
Hege Leren
Lærer
71 28 38 21 / 958 97 087
Sven Erik Olsen
Lektor m/tilleggsutd
71 28 38 61 / 908 95 967
Lene Settemsdal
Lærer
71 28 38 39 / 400 65 319
Bjørnar Waage
Lærer
71 28 38 11 / 938 44 491
Karina Weiseth
Lærer
71 28 38 33 / 993 90 170
Ingerid Agate Wiik
Lærer
Jørgen Øksenvåg
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 38 30 / 905 67 660
Tonje Blakstad
Lærer
71 28 38 62 / 988 97 592
Elisabeth Folland Dahl
Lærer
71 28 38 81 / 481 98 025
Trude Leren Hoel
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 38 65 / 924 50 227
Åsmund Ormset
Lektor m/tilleggsutd
71 28 38 72 / 922 62 912
Hild Karin Rambek
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 38 22
Sonia Sorbera
Lærer
71 28 38 59 / 482 36 860
Vanessa Hagen Williamsen
lektor m/ tilleggsutdanning / verneombud
71 28 38 67
Eskild Bunes
Lærer
71 28 38 74 / 415 47 715
Ragnhild Henden
Lærer
71 28 38 54
Marianne Selen
Lærer
71 28 38 77 / 984 04 624
Annfrid Mundal Strømsholm
Lærer
71 28 38 06
Lars-Erik Astad
Fagleder
71 28 38 01 / 958 69 432
Aila Borgen
Fagarbeider
71 28 38 68 / 924 92 926
Inger Pauline Fossland
Konsulent
71 28 38 26 / 473 46 664
Gunn Torild Gjeldnes
adm.sekretær/innkjøpsansvarlig
71 28 38 19 / 941 91 955
Petter Gjøstøl
Spesialbibliotekar
71 28 38 52
Linn Mekvik
Konsulent
71 28 38 40 / 406 03 085
Tor Helge Rokstad
Lærling
71 28 38 02 / 950 01 489
Kari Johanne Waage
Konsulent
71 28 38 31 / 901 14 235