Ansatte

Trond Hjelle
Rektor
71 28 38 64 / 419 28 271
Kristin Hjertvik
Avdelingsleder idrettsfag og samfunnsfag
71 28 38 19
Lene Hoel
Assisterende rektor, avdelingsleder realfag og idrettsfag
71 28 38 38 / 951 81 701
Morten Valde Lystad
Avdelingsleder musikk, dans og drama og samfunnsfag
71 28 38 47 / 971 03 175
Rune Nordhaug
Avdelingsleder Elevtjenesten og Norsk
71 28 38 55 / 410 41 942
Eirik Andersen
Lærer
468 61 107
Per Eirik Bentz
Lærer
71 28 38 50
Kjetil Gimnes
Lærer
926 14 175
Eivind Haukenes
Lærer
71 28 38 13 / 922 11 642
Ola Meek Kvalvaag
Lærer
71 28 38 51 / 922 93 495
Katarzyna Kwit
Lærer
988 73 704
Mads Nesjan
Lærer
71 28 38 32 / 926 25 997
Thomas Anders Palm
Lærer
71 28 38 63 / 472 92 731
Thea Sørvik
Lærer
71 28 38 49 / 979 78 423
Leonard Krassimirov Totev
Lærer
Johannes Husby
Assistent
Francisca Maria De Souza Alves
Assistent
973 23 467
Gunn Torild Gjeldnes
Administrasjonskonsulent
71 28 38 19 / 941 91 955
Lisbeth Krakeli
Reinhalder
45 20 14 22 / 452 01 422
Hussein Omar
Reinhalder
46 59 51 04
Solveig Sveggen
Reinhalder
91 31 12 71 / 913 11 271
Anne Marie Uran
Assistent
71 28 38 05
Eskild Bunes
Lærer
71 28 38 74 / 415 47 715
Elisabeth Dahl Hansen
Lærer
71 28 38 70 / 481 02 378
Synne Ulriksborg Lund
Fagarbeider
71 28 38 75 / 917 14 782
Barbro Valde Lystad
Lærer
71 28 38 08 / 416 83 084
Ola Bø Nyland
Lærer
71 28 38 03 / 942 88 872
Ane Elisabeth Schjølberg
Barnevernpedagog
932 89 254
Hedda Hansen Berg
Lærer
71 28 38 20 / 924 23 636
Vegard Hansen
Lærer
Catherine Ingebrigtsen
Lærer
Kiril Dimitrov Kirilov
Lektor
71 28 38 34 / 907 36 767
Tsvetana Stoynova Kirilov
Lærer
71 28 38 66 / 472 85 288
Signe Kjøl
Lærer
71 28 38 56 / 481 56 960
Lise Kristin Kvenseth
Lærer
71 28 38 73 / 942 89 584
Wiviann Tveit Naalsund
Lærer
71 28 38 69
Gail Opaas
Lektor
71 28 38 16
Øystein Sandbukt
Møremusikar
71 28 38 28 / 900 32 153
Kim Andre Tjugum-Rønningen
Lærer
922 80 321
Anniken Wagner
Lærer
Bjørn Eirik Wammer
Lærer
71 28 38 10 / 907 87 434
Peter Erik Wergeni
Møremusiker
71 28 38 60 / 906 31 696
Åse Karin Duås
Adjunkt med tilleggsutdanning
986 30 554
Marianne Eilertsen
Lektor i norsk / cand.philol.
71 28 38 45 / 986 54 738
Bjørn Enaasen
Adjunkt med tillegsutd.
905 21 775
Kristin Jonberg
Lærer
71 28 38 36 / 990 27 566
Gro Knudsen
Lærer
71 28 38 18 / 971 78 281
Hanne Kruse Larsen
lektor med tilleggsutdanning
71 28 38 48 / 464 19 988
Ann-Kristin Mjøen
Lektor
71 28 38 07 / 920 81 930
Thomas Pedersen
Lærer
93 62 36 08 / 936 23 608
Oda Simahaug
Lærer
71 28 38 16
Åshild Skaret
Lærer
71 28 38 71 / 454 36 979
Bjørn Anders Skarsem
Lærer
71 28 38 09
Kristin Bang
Lektor m/tilleggsutd
71 28 38 35 / 482 33 181
Marianne Berner
Lærer
71 28 39 24 / 410 60 509
Marcus Egeland
Adjunkt
71 28 38 43 / 926 41 338
Lars Faksvåg
Lærer
71 28 38 37
Monika Grønning
Lærer
71 28 38 46 / 936 43 156
Lise Himo
Lektor m/tilleggsutd
71 28 38 76 / 906 13 140
Gabriel Slørdahl
Lektor m/tilleggsut
71 28 38 15 / 926 59 735
Hilde Andersen Slørdahl
Lærer
71 28 38 23 / 992 34 014
Svein Stokke
Lærer
Jan Kristian Sørli
Lærer
Marianne Sporsheim Sørli
Lærer
71 28 38 27 / 932 06 485
Stian Solskjær Taknæs
Lærer
970 33 580
Lillian Todnem
Lektor m/ tilleggsutdanning
99 01 35 81 / 990 13 581
Anna Johansen Bentz
Lærer
71 28 38 04 / 407 28 677
Tonje Blakstad
Lærer
71 28 38 62 / 988 97 592
Hege Leren
Lærer
71 28 38 21 / 958 97 087
Sven Erik Olsen
Lektor m/tilleggsutd
71 28 38 61 / 908 95 967
Hild Karin Rambek
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 38 22
Lene Settemsdal
Lærer
71 28 38 39 / 400 65 319
Bjørnar Waage
Lærer
71 28 38 11 / 938 44 491
Karina Weiseth
Lærer
71 28 38 33 / 993 90 170
Jørgen Øksenvåg
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 38 30 / 905 67 660
Elisabeth Folland Dahl
Lærer
71 28 38 81 / 481 98 025
Ragnhild Henden
Lærer
71 28 38 54
Trude Leren Hoel
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 38 65 / 924 50 227
Britt Marit Hals Johnsen
Lærer
71 28 38 12 / 480 39 281
Åsmund Ormset
Lektor m/tilleggsutd
71 28 38 72 / 922 62 912
Kirsti Merethe Sakshaug
Lærer
71 28 38 14
Marianne Selen
Lærer
71 28 38 77 / 984 04 624
Sonia Sorbera
Lærer
71 28 38 59 / 400 84 191
Annfrid Mundal Strømsholm
Lærer
71 28 38 06
Vanessa Hagen Williamsen
lektor m/ tilleggsutdanning / verneombud
71 28 38 67
Inger Pauline Fossland
Konsulent
71 28 38 26 / 473 46 664
Petter Gjøstøl
Spesialbibliotekar
71 28 38 52
Silje Reiten
Kontorlærlig
71 28 38 37 / 913 17 926
Kari Johanne Waage
Konsulent
71 28 38 31 / 901 14 235