Miljøfyrtårn

Elever og ansatte ved Atlanten videregående skole skal oppleve at de har et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, god helse og personlig utvikling. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 

Atlanten videregående skole ble sertifisert som Miljøfyrtårn for første gang i 2010 og re-sertifisert i 2013, 2016 og 2020. Dette viser at skolen jobber med å oppfylle strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

 

logoen til Miljøfyrtårn med grønt tre i bakgrunn

Snarveier

Dokumenter