Nytt skoleår

Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med skolestart. Nederst på siden finner du nyttige snarveier og dokumenter

Første skoledag høsten 2021 er mandag 23. august. Det blir trinnvis oppstart etter følgende oppsett:

Vg3: klokken 10:00
Vg2: klokken 11:00
Vg1: klokken 12:00

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha skyssrett må avstanden være minimum  6 km mellom skolen og der du bor (bolig eller hybel). Du søker selv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss etter at du har takket ja til skoleplass.

Hvis du har Skysskort fra ungdomsskolen eller fra tidligere år på videregående skole, skal dette fortsatt brukes. Men du må uansett søke om skyss i skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no). Elever som er innvilget skoleskyss for første gang, vil få utlevert nytt skoleskysskort på skolen.

Les mer om skoleskyss her

Det blir vanligvis avholdt foreldremøte for foresatte til elever på vg1 i løpet av første skoleuke. Mer informasjon om foreldremøte høsten 2021 kommer. 

Fra høsten av skal skolene planlegge for å følge gult nivå i trafikklysmodellen. Dette betyr at hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager og at elever som har behov for skoleskyss kan ta buss. 

Vi er spesielt opptatt av

  • Ingen skal møte på skolen hvis de er syke
  • God håndhygiene
  • 1 meters avstand når vi ikke er i klasserommet
TimeTidspunkt
1.08:40-09:25
2.09:30-10:15
3. 10:20-11:05
4.11:10-11:55
5.12:25-13:10
6.13:15-14:00
7. 14:05-14:50
8.14:55-15:40
9.15:45-16:30

 

Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke! Frist for å søke er 15. november. Foreldre/verge med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks

Slik søker du stipend.

Satsene for utstyrsstipend skoleåret 2020/21

Studiespesialiseringkroner 1071,-
Studiespesialisering med toppidrettkroner 2597,-
Musikk, dans og drama - MusikkKroner 1071,-
Musikk, dans og drama - DansKroner 4412,-
IdrettsfagKroner 4412

 

Siden høsten 2015 startet skolen opp med prosjektet "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever skal oppleve at de faller utenfor. Les mer om VIP makkerskap her 

Fra høsten 2020 finnes ikke lengre PC-stipendet, men alle elever som starter i videregående opplæring trenger en bærbar datamaskin som er god nok for skolebruk. Derfor kan du velge fylkeskommunen sin PC-ordning. Da får du en bærbar datamaskin med 3 års garanti og uhellsforsikring, og du betaler egenandel en gang i året i tre år. Etter dette er datamaskinen din. Skjer det noe med datamaskinen din i denne perioden, blir den reparert gratis. Husk at all nødvendig programvare, som for eksempel Microsoft 365, får du gratis fra skolen, uavhengig av om du benytter deg av PC- ordningen eller ikke. Les mer her: https://skolestart.mrfylke.no/pcinfo 

Egenandelen er på størrelse med minstesatsen for utstyrsstipende fra Statens lånekasse.

Lærebøker får eleven låne gratis av skolen - de blir utdelt av skolebibliotekar i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Pålogging på skolens trådløse nett vil være mulig når du har aktivitert FEIDE-brukeren din. Dette kan gjøres 1.skoledag med informasjon fra e-post som sendes alle elever som begynner på Vg1 første skoledag. Trådløst nett for elever heter mrfylke

 

FEIDE

​​​​FEIDE er en "Felles Elektronisk IDentitet for utdanningssektoren". (Single-sign-on) som brukes til de fleste systemer og applikasjoner som brukes i skolehverdagen. Eleven må aktivere Feide-brukeren med personnummer og elevnummer. informasjon blir sendt til alle elever på vg1i løpet av første skoledag.

 

Fravær og vurdering - Skolearena

Skolearena er systemet for fravær, anmerkninger og vurderinger. Elever får automatisk tilgang via sin Feide-bruker.  Det er viktig å følge nøye med i Skolearena.  Elev eller foresatt må melde fra om alt fravær i Skolearena. Fravær må registreres på forhånd. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglærer eller kontaktlærer innen to uker etter fraværsdato.

Vi oppfordrer foresatte til å registrere seg i Skolearena for å få foresattilgang til fravær og vurderinger/karakterer. 

 

Læringsplattformen itslearning

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune bruker itslearning som læringsplattform.  Eleven blir automatisk medlem i fagrom for alle fag. Logg inn med FEIDE. Itslearning brukes til innleveringer, prøver, arbeidsplaner og informasjon fra faglærer, administrasjon og ledelse. Vi anbefaler alle elever å laste ned appen Itslearning for enkel og rask tilgang til informasjon. 

Innsyn for foresatte til elevar under 18 år: Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til læringsplattformen. Elevens passord er personlig og skal ikke deles med noen, Jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. Eventuelt innsyn i arbeid på Fronter må foregå i samarbeid med eleven etter at denne har logget seg på

 

Mircrosoft 365

Alle våre elever har gratis tilgang til Office 365. Officeverktøyene kan lastes ned fra http://portal.office.com 

Pålogging er med feidenavn@o365.mrvgs.no og feidepassord 

Vi bruker Microsoft Teams til fjernundervisning

Skolen har laget ei elevhåndbok hvor eleven finner viktig informasjon om skolen og skoleåret. Elevene får utdelt elevhåndboken første skoledag. Du finner også elevhåndboken nederst på denne siden

Fra og med skoleåret 2016-2017 vedtok Kunnskapsdepartmentet fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats. I siste del av skoleåret 2019-20 og hele skoleåret 2020-21 er det gjort unntak fra fraværsregelen grunnet Koronasituasjonen.

Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Mer informasjon om fraværsreglement finner du her

Møre og Romsdal fylkeskommune har tatt i bruk sikker digital post. Du kan motta brev fra oss enten via Digipost eller e-Boks. 

Dersom du har reservert deg mot digital post eller ikke opprettet digital postkasse vil du motta brev fra oss på papir. Fordelene med digital postkasse er at du mottar brevet straks det er sendt og vi sparer miljøet. 

Generell informasjon fra skolen blir sendt ut som e-post og i særskilte tilfeller sms.

 

 

 

 

 

 

Snarveier

Dokumenter