Nytt skoleår

Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med skolestart. Nederst på siden finner du velkomstbrev til nye elever på vg1,  nyttige snarveier og dokumenter

Første skoledag høsten 2021 er mandag 23. august. Det blir trinnvis oppstart i Auditoriet etter følgende oppsett:

Vg3: klokken 10:00
Vg2: klokken 11:00
Vg1: klokken 12:00

Som elev i videregående skole kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha rett til fri skoleskyss må avstanden være minimum  6 km mellom skolen og der du bor. Du søker selv om fri skoleskyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss etter at du har takket ja til skoleplass.

Hvis du har Skysskort fra ungdomsskolen eller fra tidligere år på videregående skole, skal dette fortsatt brukes. Men du må uansett søke om skyss i skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no). Elever som er innvilget skoleskyss for første gang, vil få utlevert nytt skoleskysskort på skolen.

Les mer om skoleskyss her

Det blir vanligvis avholdt foreldremøte for foresatte til elever på vg1 i løpet av første skoleuke. Mer informasjon om foreldremøte høsten 2021 kommer. 

Ved skolestart følger vi grønt nivå. Det betyr at skolehverdagen kan gjennomføres tilnærmet normalt, uten større inngrep som organisering i kohorter etc. Likevel, vi må fortsatt følge noen elementære smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • God håndhygiene.
TimeTidspunkt
1.08:40-09:25
2.09:30-10:15
3. 10:20-11:05
4.11:10-11:55
5.12:25-13:10
6.13:15-14:00
7. 14:05-14:50
8.14:55-15:40
9.15:45-16:30

 

Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke! Frist for å søke er 15. november for hele året. Foreldre/verge med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks

Slik søker du stipend.

Satsene for utstyrsstipend skoleåret 2021-2022

Studiespesialiseringkroner 1096,-
Studiespesialisering med toppidrettkroner 2657,-
Musikk, dans og drama - MusikkKroner 1096,-
Musikk, dans og drama - DansKroner 4513,-
IdrettsfagKroner 4513,-

 

Siden høsten 2015har skolen deltatt i prosjektet "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever skal oppleve at de faller utenfor. For Vg2 har vi Fagmakker og Vg3 Motivasjonsmakker. Les mer om VIP makkerskap her 

Fra høsten 2020 finnes ikke lengre PC-stipendet, men alle elever som starter i videregående opplæring trenger en bærbar datamaskin som er god nok for skolebruk. Derfor kan du velge fylkeskommunen sin PC-ordning. Da får du en bærbar datamaskin med 3 års garanti og uhellsforsikring, og du betaler egenandel en gang i året i tre år. Etter dette er datamaskinen din. Skjer det noe med datamaskinen din i denne perioden, blir den reparert gratis. Husk at all nødvendig programvare, som for eksempel Microsoft 365, får du gratis fra skolen, uavhengig av om du benytter deg av PC- ordningen eller ikke. Les mer her: https://skolestart.mrfylke.no/pcinfo 

Årlig egenandelen er på størrelse med minstesatsen for utstyrsstipendet alle kan få fra Statens lånekasse.

Lærebøker får eleven låne gratis av skolen - de blir utdelt av skolebibliotekar i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Pålogging på skolens trådløse nett vil være mulig når du har aktivert FEIDE-brukeren din. Dette kan gjøres 1.skoledag med informasjon fra e-post som sendes alle elever som begynner på Vg1 første skoledag. Trådløst nett for elever heter mrfylke

 

FEIDE

​​​​FEIDE er en "Felles Elektronisk IDentitet for utdanningssektoren". (Single-sign-on) som brukes til de fleste systemer og applikasjoner som brukes i skolehverdagen. Eleven må aktivere Feide-brukeren med personnummer og elevnummer. informasjon blir sendt til alle elever på vg1i løpet av første skoledag.

 

Visma InSchool

Visma InSchool er karakter- og fraværssystemet til elever og lærere på videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Her finner du timeplan, oversikt over fravær og karakterer. Du eller foresatt skal legge inn melding om fravær i Visma InSchool dersom du skal være borte fra skolen. 

Foresatte til elever under 18 år får egen tilgang. Du finner lenke til Visma InSchool på forsiden på skolens hjemmeside

 

Læringsplattformen itslearning

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune bruker itslearning som læringsplattform.  Eleven blir automatisk medlem i fagrom for alle fag. Logg inn med FEIDE. Itslearning brukes til innleveringer, prøver, arbeidsplaner og informasjon fra faglærer, administrasjon og ledelse. Vi anbefaler alle elever å laste ned appen Itslearning for enkel og rask tilgang til informasjon. 

Innsyn for foresatte til elevar under 18 år: Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til læringsplattformen. Elevens passord er personlig og skal ikke deles med noen, Jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. Eventuelt innsyn i arbeid i Itslearning må foregå i samarbeid med eleven etter at denne har logget seg på.

 

Mircrosoft 365

Alle våre elever har gratis tilgang til Microsoft 365. Officeverktøyene kan lastes ned fra http://portal.office.com 

Pålogging er med feidenavn@o365.mrvgs.no og feidepassord 

Vi bruker Microsoft Teams til fjernundervisning

Skolen har laget ei elevhåndbok hvor eleven finner viktig informasjon om skolen og skoleåret. Elevene får utdelt elevhåndboken første skoledag. Du finner også elevhåndboken nederst på denne siden

Fra og med skoleåret 2016-2017 vedtok Kunnskapsdepartmentet fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats. I siste del av skoleåret 2019-20 og hele skoleåret 2020-21 er det gjort unntak fra fraværsregelen grunnet Koronasituasjonen.

Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Mer informasjon om fraværsreglement finner du her

Under koronapandemien har det vært vært unntak fra fraværsreglementet. Dette unntaket er videreført ut september 2021

Møre og Romsdal fylkeskommune har tatt i bruk sikker digital post. Du kan motta brev fra oss enten via Digipost eller e-Boks. 

Dersom du har reservert deg mot digital post eller ikke opprettet digital postkasse vil du motta brev fra oss på papir. Fordelene med digital postkasse er at du mottar brevet straks det er sendt og vi sparer miljøet. 

Generell informasjon fra skolen blir sendt ut som e-post og i særskilte tilfeller sms. Vi oppfordrer foresatte til å registrere mobilnummer og epostadresse i Visma InSchool slik at vi kan nå dere. 

 

 

 

 

 

 

Snarveier

Dokumenter