Nytt skoleår

Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med skolestart. Nederst på siden finner du nyttige snarveier og dokumenter

Første skoledag høsten 2023 er mandag 21. august. Det blir trinnvis oppstart i Auditoriet etter følgende oppsett:

Vg3: klokken 10:00
Vg2: klokken 11:00
Vg1: klokken 12:00

Som elev i videregående skole kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha rett til fri skoleskyss må avstanden være minimum  6 km mellom skolen og der du bor. Du søker selv om fri skoleskyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss etter at du har takket ja til skoleplass.

Hvis du har Skysskort fra ungdomsskolen eller fra tidligere år på videregående skole, skal dette fortsatt brukes. Men du må uansett søke om skyss i skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no). Elever som er innvilget skoleskyss for første gang, vil få utlevert nytt skoleskysskort på skolen.

Mer informasjon om skoleskyss finner du på Møre og Romsdal Fylkeskommunes websider: https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/skoleskyss/skoleskyss-i-vgs

Det blir foreldremøte og foredrag med Marco Elsafadi for foresatte til elever på vg1 torsdag 24. august kl. 18:00 i skolens Auditorium.

Program:  

1.      Innledning: elevsyn, makkerskap, samarbeid hjem-skole v/Rune Nordhaug    

2.      Inspirasjonsforedrag ved Marco Elsafadi  

Det vil bli kalt inn til et nytt foreldremøte for VG1 i uke 39 der foresatte får møte skoleledelsen og kontaktlærerne. Innkalling kommer i uke 38.

Det er bare å ta kontakt med skolen hvis det er noen spørsmål som krever svar før eller mellom disse møtene. 

TimeTidspunkt
1.08:40-09:25
2.09:30-10:15
3. 10:20-11:05
4.11:10-11:55
5.12:25-13:10
6.13:15-14:00
7. 14:05-14:50
8.14:55-15:40
9.15:45-16:30

 

Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke! Frist for å søke er 15. november for hele året. Foreldre/verge med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks

Slik søker du stipend.

Satsene for utstyrsstipend skoleåret 2023/24

Studiespesialiseringkroner 1196,-
Studiespesialisering med toppidrettkroner 3625,-
Musikk, dans og dramaKroner 1196,-
IdrettsfagKroner 4925,-
  

 

Siden høsten 2015 har skolen deltatt i prosjektet "VIP Makkerskap". Dette er et tiltak for elevene på VG1. Målet er å styrke skolemiljøet ved å skape et inkluderende klasserom der ingen elever skal oppleve at de faller utenfor. For Vg2 har vi Fagmakker og Vg3 Motivasjonsmakker. Trykk denne lenken for å lese om VIP Makkerskap.

Alle elever som starter i videregående opplæring trenger en bærbar datamaskin som er god nok for skolebruk.

Du kan du velge fylkeskommunen sin PC-ordning. Da får du en bærbar datamaskin med 3 års garanti og uhellsforsikring, og du betaler egenandel en gang i året i tre år. Etter dette er datamaskinen din. Skjer det noe med datamaskinen din i denne perioden, blir den reparert gratis. Husk at all nødvendig programvare, som for eksempel Microsoft 365, får du gratis fra skolen, uavhengig av om du benytter deg av PC- ordningen eller ikke. Les mer her: https://skolestart.mrfylke.no/pcinfo 

Årlig egenandel er på størrelse med minstesatsen for utstyrsstipendet alle kan få fra Statens lånekasse.

Lærebøker får eleven låne gratis av skolen og de blir utdelt av skolebibliotekar i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt. Bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Pålogging på skolens trådløse nett vil være mulig når du har aktivert FEIDE-brukeren din. Dette kan gjøres 1.skoledag med informasjon fra e-post som sendes alle elever som begynner på Vg1 første skoledag. Trådløst nett for elever heter mrfylke

 

FEIDE

​​​​FEIDE er en "Felles Elektronisk IDentitet for utdanningssektoren". (Single-sign-on) som brukes til de fleste systemer og applikasjoner som brukes i skolehverdagen. Eleven må aktivere Feide-brukeren med personnummer og elevnummer. informasjon blir sendt til alle elever på vg1i løpet av første skoledag.

 

Visma InSchool

Visma InSchool er karakter- og fraværssystemet til elever og lærere på videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Her finner du timeplan, oversikt over fravær og karakterer. Du eller foresatt skal legge inn melding om fravær i Visma InSchool dersom du skal være borte fra skolen. 

Foresatte til elever under 18 år får egen tilgang. Du finner lenke til Visma InSchool på forsiden på skolens hjemmeside. Foresatte logger på med ID-porten. Det finnes desverre ingen app for foresatte. 

 

Teams

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune bruker Microsoft Teams som læringsplattform.  Teams brukes til innleveringer, prøver, arbeidsplaner og informasjon fra faglærere og skoleadministrasjonen. Vi anbefaler alle elever å laste ned appen Teams for enkel og rask tilgang til informasjon. 

Innsyn for foresatte til elever under 18 år: Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til læringsplattformen. Elevens passord er personlig og skal ikke deles med noen, Jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. Eventuelt innsyn til Teams må foregå i samarbeid med eleven etter at denne har logget seg på.

 

Mircrosoft 365

Alle våre elever har gratis tilgang til Microsoft 365. Officeverktøyene kan lastes ned fra http://portal.office.com 

Pålogging er med feidenavn@o365.mrvgs.no og feidepassord 

Skolen har laget ei elevhåndbok hvor eleven finner viktig informasjon om skolen og skoleåret. Elevene får utdelt elevhåndboken første skoledag. Du finner også elevhåndboken nederst på denne siden

 

Idrettsfag:

Fremmedspråk

Elevene har etter inntak svart på hvilket fremmedspråk de ønsker. Dette er utgangspunkt for hvilken fremmedspråkgruppe elevene starter med. Vi kan ikke garantere at alle får det fremmedspråket de har ønsket. Det vil bli gitt mer informasjon om dette etter oppstart. Det vil bli gjennomført kartleggingsprøver for de som har valgt nivå 2-kursene slik at lærerne får informasjon om grunnlaget til elevene og kan gi elevene best mulig opplæring og veiledning.    

Matematikk
Elever på idrett må ha praktisk matematikk (1P) på Vg1. De fortsetter med 2P på Vg2. Hvert kurs er avsluttende og gir standpunktkarakter som kommer på vitnemålet. 

Valgbart programfag

På Idrettslinja skal elevene velge mellom toppidrett og breddeidrett. Innen toppidrett er det mulig å velge fotball, håndball eller individuelle idretter. Valg av individuelle idretter forutsetter et tett samarbeid med elevenes klubb. Kontaktlærerne på VG1 vil i løpet av den første skoleuka ha samtaler med elevene og gi veiledning om valget.  

 

Musikk, dans og drama:

Fremmedspråk

Elevene har etter inntak svart på hvilket fremmedspråk de ønsker. Dette er utgangspunkt for hvilken fremmedspråkgruppe elevene starter med. Vi kan ikke garantere at alle får det fremmedspråket de har ønsket. Det vil bli gitt mer informasjon om dette etter oppstart. Det vil bli gjennomført kartleggingsprøver for de som har valgt nivå 2-kursene slik at lærerne får informasjon om grunnlaget til elevene og kan gi elevene best mulig opplæring og veiledning.    

Matematikk
Elever som begynner på musikk, dans og drama kan velge mellom matematikk 1P (praktisk) og matematikk 1T (teoretisk) på VG1. Elevene er tildelt det de registrerte når de søkte om skoleplass. Elevene vil få mer informasjon om de to kursene ved oppstart og det vil være mulig å bytte.  

Programfag musikk og dans

Elevene som har valgt musikk eller dans vil gå samme klasse. Der vil de få fellesfagene sammen. Når det gjelder programfagene, vil elevene ha både felles programfag og fag som enten hører til musikk eller dans. Da blir elevene delt opp i grupper eller ha individuell opplæring (musikk). Det er ikke nødvendigvis slik at fagene går samtidig, så elevene får individuell timeplan. Den finner elevene på Visma InSchool. Etter høstferien vil elevene også ha fag sammen med elevene fra VG2 og VG3. Dette er økter som brukes til øving til forestillinger eller konserter. På den måten vil elevene på VG1 relativt raskt få oversikt over hvilke elever som hører til Musikk, dans og drama-linja og bli kjent med dem.  

 

Studiespesialisering:

Fremmedspråk

Elevene har etter inntak svart på hvilket fremmedspråk de ønsker. Dette er utgangspunkt for hvilken gruppe elevene starter med. Vi kan ikke garantere at alle får det fremmedspråket de har ønsket. Det vil bli gitt mer informasjon om dette etter oppstart. Det vil bli gjennomført kartleggingsprøver for de som har valgt nivå 2-kursene slik at lærerne får informasjon om grunnlaget til elevene og kan gi elevene best mulig opplæring og veiledning.    ​​​​​​

Matematikk
Det er to mulige kurs i matematikk på VG1. Elevene har etter inntaket svart på om de ønsker matematikk 1T (teoretisk) eller 1P (praktisk). Dette vil være utgangspunkt for hvilken gruppene elevene starter med. Elevene vil få informasjon og veiledning av matematikklærerne om fagene. Det vil være mulig å søke om bytte av gruppe. Mer informasjon om dette blir gitt til elevene og på foreldremøtet.  

Fra og med skoleåret 2016-2017 vedtok Kunnskapsdepartementet fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats. I siste del av skoleåret 2019-20 og hele skoleåret 2020-21 og 2021-22 er det gjort unntak fra fraværsregelen grunnet Koronasituasjonen. Fraværsgrensa trer i kraft igjen fra skoleåret 2022-2023.

Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Mer informasjon om fraværsreglement finner du her

Møre og Romsdal fylkeskommune har tatt i bruk sikker digital post. Du kan motta brev fra oss enten via Digipost eller e-Boks. 

Dersom du har reservert deg mot digital post eller ikke opprettet digital postkasse vil du motta brev fra oss på papir. Fordelene med digital postkasse er at du mottar brevet straks det er sendt og vi sparer miljøet. 

Generell informasjon fra skolen blir sendt ut som e-post og i særskilte tilfeller sms. Vi oppfordrer foresatte til å registrere mobilnummer og epostadresse i Visma InSchool slik at vi kan nå dere. 

 

 

 

 

 

 

Snarveier

Dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.