Reglement

 

Viktig endring: se § 1 i fraværsreglementet for endring av føring av fravær ved overgang til Visma InSchool (VIS). Fra og med skoleåret 2021-22 skal det ikke føres fravær om en elev kommer for sent til undervisningstimen. 

Fraværsgrensa og trafikkopplæring.  Se oppdatert fraværsreglement § 11 bokstav h. 

Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensa. Det gjelder sikkerhetskurs på bane (4 timer) og andre og tredje del av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø), jf. forskrift til opplæringslova og forskrift til friskolelova § 3-9. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringa som er vanskelig å kombinere med skoleherdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringen gjelder fra 1. august 2019. 

Det skal ikke føres fravær for avtalt samtale med rektor eller andre ansatte.

Fremdeles gjelder: 

Uekte legeerklæringer er dokumentforfalskning (og straffbart) 

Det kan ikke føres fravær som sanksjon for å ikke levere en oppgave (dersom for eksempel lærer og eleven ikke er i samme rom)

Dokumentasjon bør fremvises fra første fraværsdag, og tas vare på av kontaktlærer. 

Eleven må få anledning til å legge frem dokumentasjon før det blir fattet enkeltvedtak om at eleven ikke får standpunktkarakter i fag. 

Dokumentasjonskrav:

Legeerklæring ved sykdom.

Kvittering eller bekreftelse på planlagte og akutte timer hos lege, tannlege, sykehus og lignende

Dokument som skal tas vare på etter arkivloven med forskrifter, skal arkiveres som fastsatt av skolen/skoleeier.

Eleven skal ikke få fravær i et fag når eleven er på skolen og gjør noe annet faglig. Elevene skal alltid vite hvilket fag de har undervisning i. Se §§ 5 og 14 i Fraværsreglementet.

Eleven skal ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som likevel faller bort, for eksempel på grunn av utløst brannalarm, mangel på vikar eller lignende.

Organisert studiearbeid og velferdsgrunner kan ikke benyttes for å unnta fravær i forbindelse med kjøreeopplæring. Se § 11 bokstav h i fraværsreglementet for deler av kjøreopplæringa til førerkort klasse B som skal unntas fra fraværsgrensa.

Eleven mister ikke rett til underveisvurdering og har rett til å delta i faget selv om han/hun ikke får karakter.

Skolen har gode rutiner for varsling, vi varsler etter 5% udokumentert fravær.

Varsel for halvårsvurdering er ikke gyldig som varsel for standpunktkarakter. Det skal sendes eget varsel når eleven står i fare for ikke å få halvårsvurdering, og eget varsel når eleven står i fare for ikke å få standpunktkarakter.

Varselbrev skal ikke annuleres selv om eleven i ettertid leverer dokumentasjon . Hensikten med varsling er at eleven skal kunne rette opp i fraværet, enten med dokumentasjon, tilstedeværelse eller vurderingsgrunnlag der det er manglende.

For å ivareta elever som har en vanskelig livssituasjon kan rektor bruke skjønn for udokumentert fravær på inntil 15%. Dette er en snever unntaksregel, der årsaken til fraværet er den avgjørende faktoren i den skjønnsmessige vurderingen til rektor.

Rektor avgjør om levert dokumentasjon på kronisk sykdom er egnet eller om det er behov for ny eller mer spesifikk dokumentasjon avhengig av egenarten til faget eller varigheten til erklæringa.

Fravær uten dokumentasjon kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd, og det er skolen som avgjør hvor mange slike merknader som fører til nedsatt karakter.

Det er nok med ett varsel i fag med flere karakterer, for eksempel norskfaget.

Føring av fravær på dokumentasjon:

Ved fritak fra opplæring i fag, skal ikke fravær i faget føres på dokumentasjon.

Ved fritak kun fra vurdering i faget, skal fravær føres. Eleven har da plikt til å delta i opplæringa.    

 § 1 Som bruker av skolebiblioteket skal eleven følge utlånsreglene. Alt materiell som blir lånt ut av skolebiblioteket, også lærebøkene, er skolen sin eiendom.

§ 2 Det eb låner skal leveres tilbake til avtalt tid og i god stand. Det betyr at: - en ikke skal skrive, streke under eller bruke markørtusj i bøkene - bøkene ikke skal mangle sider, ha vannskade, være tilgriset eller på annen måte ha mer enn normal slitasje

§ 3 Låntaker er selv ansvarlig for alt materiell som blir lånt på lånekortet. Dersom materiell går tapt eller blir ødelagt, er låntaker erstatningspliktig.

§ 4 Etter 3 purringer fra skolebiblioteket, uten reaksjon fra låntaker, blir det sendt regning ut fra gjeldende erstatningssatser. Dersom materiellet fremdeles ikke blir lever inn, eller faktura ikke betalt, vil skolen sende inkassokrav.

Snarveier

Dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.