Videregående opplæring for voksne

Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående, kan du har rett til gratis videregående opplæring.  Dersom du ikke har rett til videregående opplæring kan du få tilbud om kurs dersom vi har ledig plass. 

Voksenrett

Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du :

 • har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring
 • er 25 år gammel eller eldre
 • har lovlig opphold i Norge
 • Har fullført videregående eller høyere utdanning i utlandet men mangler fag for å oppnå generell studiekompetanse

 

Studiekompetanse

Voksne som fyller 23 år eller mer i det året de skal søke om opptak, kan få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5 regelen. For å få generell studiekompetanse med 23/5 regelen må den voksne oppfylle tre vilkår

 1. fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak
 2. dokumentere fullført og bestått alle de 6 studiekompetansefagene
 3. dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning

Les mer om 23/5 regelen hos Samordna opptak

 

Søkere med utdanning fra utlandet

Har du dokumentasjon fra utdanning i utlandet, kan det hende du bare trenger å dekke kravet til norsk og engelsk for å oppnå generell studiekompetanse. Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk. 

Les mer om krav til norsk og engelsk hos Samordna opptak

Les mer om dette på Samordna opptak - utenlandsk utdanning

 

Fag som gir generell studiekompetanse etter 23/5 regelen

FagAntall årstimerFagkoder
Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)393

NOR1267 (hovedmål)
NOR1268 (sidemål)
NOR1269 (muntlig)

Engelsk140 

ENG1007(skriftlig)
ENG1008 (muntlig kun for privatist)

Historie140HIS1011 (muntlig)
Samfunnskunnskap84SAK1001 (muntlig)
Matematikk224

MAT1019 (1P, skriftlig)
MAT1023 (2P, skriftlig)

Naturfag140NAT1007 (muntlig-praktisk)

Er du usikker på om du har bestått ett eller flere av fagene tidligere vil vi veilede deg. 

 

Hva dekker kravet til praksis

For inntak til høyere utdanning med generell studiekompetanse etter 23/5 regelen må du dokumentere minst 5 års fulltids praksis. Med "5 års fulltid" mener vi at all den praksisen du har sammen må utgjøre 5 år fulltid. All utdanning og praksis du har, blir regnet sammen når du søker opptak og når du har sendt inn Dokumentasjonen din til samordna opptak. 

Følgende arbeidspraksis og utdanning kan dekke kravet

 • Lønnet arbeid
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Læretid
 • Frivillig arbeid
 • Omsorg for egne barn
 • Videregående skole
 • Høyere utdanning
 • Fagskole
 • Folkehøyskole
 • Annen utdanning
 • Militærtjeneste
 • Introduksjons- og norskprogram for nyankomne innvandrere
 • Nedsatt arbeidsevne (dokumentert av sakkyndig)
 • Status som flyknting
  • søkere med flyktningstatus eller liknende får fritak fra praksiskravet. Du må dokumentere oppholdskort som viser at du har oppholdstillatelse etter en av følgende paragrafer i utlendingsloven §28 1 a/b, §28 6, §34, §35, §38

Snarveier

Kontakt